bg-country-switch

Jeden den ve Francii

Náš přístup k řešení problémů v oblasti zdravotní péče se začal rozvíjet v 19. století díky silnému partnerství mezi naším zakladatelem a britským chirurgem. Toto odhodlání se dnes promítá do způsobu, jakým vyvíjíme některá z našich nejlepších řešení pro osoby trpící inkontinencí.

Kdo se stará o pečovatele?

„Jak můžete dobře pečovat o lidi, když vám chybí zaměstnanci?“ říká Christine Metzová, ředitelka marketingu divize hygieny společnosti HARTMANN ve Francii. Zároveň dává na tyto otázky odpovědi.

Prudký nárůst počtu pacientů v důsledku nárůstu počtu chronických onemocnění a stárnutí populace si vybírá svou daň a představuje skutečně „bolestivý bod“ pro sestry a fyzioterapeuty, kteří denně pracují s inkontinentními pacienty a obyvateli domova pro seniory.

„Pečovatelé zapomínají na jednoduché úkony, například na to, že musí postel zvednout do správné úrovně, nebo že musí pacienta správně napolohovat tak, aby mohli dobře manipulovat s pomůckami,” říká paní Bannierová, vrchní sestra Fakultní nemocnice v Dijonu ve Francii. „Je to dané tím, že nemají čas. Proto opakují úkony, které jim způsobují bolest, a výsledkem je, že z týmu 14 ošetřovatelů je třetina lidí v pracovní neschopnostikvůli svalovým problémům či bolesti páteře.”

Christine Metzová, ředitelka marketingu divize hygieny společnosti HARTMANN ve Francii, tvrdí, že tato záležitost vzbuzuje pozornost na celostátní úrovni, a dokonce i na úrovni ministra zdravotnictví. “Představte si, že jste v nemocnici, kde chybí ošetřovatelé,” říká Christine. „Jak můžete dobře pečovat o lidi, když vám chybí zaměstnanci?”

Christine ve svém oboru působí již dvacet pět let, a proto jí náleží čelní místo při řešení problémů, které se v oblasti ošetřovatelské péče vyskytnou.

„Opravdu jsme mysleli na to, že kdyby se nám podařilo najít výrobek, s nímž by se snadno manipulovalo a dal se lehce nasadit, byla by to pro všechny velká pomoc,“ říká Christine. „Právě to byla počáteční myšlenka pro vývoj produktu MoliCare Elastic.”

Zlomový bod

Moderní architektura – to je fakultní nemocnice v Dijonu ve Francii

Říjen 2015. Fakultní nemocnice v Dijonu ve Francii. “Dvaceti sedmi zkušeným ošetřovatelům, kteří se účastnili prvních testů, jsme dali nově navržený produkt a vyzvali je, aby jej vyzkoušeli. Byl to okamžitý úspěch,” říká Christine.

Podle ní však tento test nestačil na to, aby se dostatečně prokázaly výhody produktu, takže tým HARTMANN potřeboval jít ještě o krok dál.

Do další etapy testování se zapojilo sto ošetřovatelů spolu s fyzioterapeuty. Osloveni byli také odborníci na ergonomii, kteří měřili, sledovali a vyhodnocovali výhody tohoto produktu.

“Na ruce, záda a paže jsme jim umístili senzory a měřili jsme rozdíl tlaku a napětí během nasazování tradičního výrobku a při používání produktu MoliCare Elastic. Díky tomu jsme mohli v závěru tyto dva postupy porovnat.”

Překvapivě vysoké snížení namáhání prstů u ošetřovatelů bylo vědecky dokázáno při používání inkontinenčních pomůcek MoliCare Elastic od HARTMANN. Doufáme, že takových úspěšných dnů zažije Christine, naše francouzská kolegyně, více.

Výsledky testování prototypu ukázaly:

  • snížení namáhání prstů a tlaku v „klíšťkové pozici“ o 19 %,
  • snížení namáhání prstů při „úchopu všemi prsty“ o 22 %,

Při použití MoliCare Elastic od HARTMANN se snižuje i námaha zatěžující celou ruku
  • snížení namáhání při „natažené dlani“ a namáhání ruky „při rotaci“ o 24 %,
  • snížení času nutného k aplikaci pleny o 20 % (aplikace ve čtyřech krocích namísto osmi).

1. dubna 2016 byly pleny MoliCare Elastic oficiálně uvedeny na trh. Od dodavatele výrobků až po partnera ve zdravotnictví. Podle Christine mělo být toto řešení na trhu již dávno: “Dívám se na to, co je MoliCare Elastic nyní, a vzpomínám, jak jsme se v roce 2014 ptali – co můžeme dělat? Jak můžeme být lepší? Jaká je budoucnost inkontinence? A co vlastně pečovatelé, obyvatelé domovů pro seniory a pacienti potřebují? Jaký by mohl být nový standard?”

Christine si však tyto otázky nemohla zodpovědět sama. Odpověď přinesla až spolupráce a výměna znalostí v rámci výzkumných a vývojových týmů, mezi marketéry v jednotlivých zemích, prodejními týmy, technickými sestrami, fyzioterapeuty a odborníky na ergonomii.

“Zavřeli jsme se v místnosti, vzali do rukou náš aktuální výrobek a roztrhli ho. A pak znovu a znovu – jakýmkoliv možným způsobem a nástrojem, jaký si dokážete představit,” říká Christine. „Zkoušeli jsme také hrát roli pacienta a zjistit, jestli najdeme něco, co by péči mohlo usnadnit. Něco, co by opravdu pomohlo nejen našim zákazníkům a pečovatelům, ale samozřejmě také pacientům.”

Může jít o víc než pouze o profesionální řešení

Výrobek MoliCare Elastic byl navržen tak, aby splňoval také každodenní potřeby těch, kteří poskytují ošetřovatelskou péči v domácím prostředí.

Nedávno provedené studie zjistily, že více než 30 % populace ve 20 evropských zemích se někdy ocitlo v roli neoficiálních ošetřovatelů. Téměř 8 % populace dokonce poskytovalo častou ošetřovatelskou péči (po dobu nejméně 11 hodin týdně). Ženy a ti, kteří poskytují péči často, si přitom stěžují na sníženou úroveň duševní pohody.

„Pokud budeme moci ošetřovatele zbavit emočního stresu, dosáhneme většího úspěchu, než že budeme mít nový produkt,” říká Irina Zhdanová, vedoucí oddělení inkontinence společnosti HARTMANN. Jsme schopni ošetřovatelům a lidem, kteří jim pomáhají, nabídnout pocit úlevy. A to je hlavní důvod, proč stojí za to denně spolupracovat s našimi partnery.”

Zvyšující se počet dlouhodobě nemocných pacientů a stárnoucí populace jen potvrzují přesvědčení Iriny Zhdanové, že budoucnost v oblasti ošetřovatelství je také v domácí péči.
„Ti, kteří potřebují péči svých blízkých, často bojují se stejným pocitem: nechtějí představovat břemeno pro své blízké, kteří o ně pečují,” říká Irina.” Pro ně to také znamená hodně emočního stresu. Proto jsou vděční, pokud vědí, že lidé, kteří o ně pečují, mají k dispozici řešení, které jim usnadní život. Pokud můžeme hrát určitou roli v tom, že tato řešení umožníme, pak jsme šli o krok dál pro zdraví.”

Aby naplno vyzkoušela potenciál produktu Elastic, rozhodla se Irina otestovat jej na pacientech sama. Právě Elastic je také jedním z výrobků, které vidí každý den v malé vitríně na stěně vlastní kanceláře.

„Byla jsem upřímně překvapena, jaký rozdíl výrobek Elastic v procesu aplikace přináší. Toto řešení má potenciál nastavit nový standard na trhu s výrobky pro ošetřování inkontinence,“ zdůrazňuje Irina.