Evoluční koncept
hygieny rukou

I ty nejmenší změny mohou být zásadním
krokem ke snížení rizika infekcí.

Podle Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) se každý rok v Evropě nakazí více než 4 miliony pacientů infekcí během pobytu v nemocnici.

Jak je to možné, když jsme dnes už dávno poučeni o důležitosti hygienických opatření a máme k dispozici ty nejúčinnější dezinfekční přípravky? V čem je problém?

Mít skvělé produkty samo o sobě nestačí. Někdy právě ty nejmenší věci dělají ten největší rozdíl. Jako třeba správná
a důsledná hygiena rukou.

Ruce jsou faktorem číslo jedna v přenášení infekcí v nemocnicích, a řešení je tedy nasnadě – ujistit se, že každý zdravotník má skutečně čisté ruce. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché, jak se zdá. Proto HARTMANN vyvinul Evoluční koncept hygieny rukou.

Evoluční koncept zavádí jasnou a efektivní metodiku hygieny rukou a stanovuje postupy kontroly jejího dodržování. Koncept spojuje pět klíčových oblastí stanovených Světovou zdravotnickou organizací pro úspěšné zavedení strategie hygieny rukou na pracoviště:

1) zavedení systémových změn
2) hodnocení a zpětná vazba
3) poutače, plakáty a další připomínky umístěné na pracovišti
4) vytvoření pracovního prostředí podporujícího bezpečnost a zodpovědnost
5) nácvik a vzdělávání

Jak tedy postupujeme při zavádění Evolučního konceptu na zdravotnické pracoviště?

1) Analýza aktuálního stavu

Abychom mohli navrhnout řešení na míru každé nemocnici, je třeba se nejdříve důkladně seznámit s aktuální situací
v hygieně rukou. Celý proces proto začíná konzultacemi v nemocnici, během nichž analyzujeme stávající stav na každém oddělení.

2) Infrastruktura

Základním kamenem Evolučního konceptu jsou dezinfekční přípravky Sterillium, které jsou symbolem efektivní a šetrné dezinfekce už více než 50 let. Mít ty správné přípravky však samo o sobě nestačí. Důležité je dosáhnout toho, aby je personál opravdu používal. Dezinfekční přípravky proto musí být připravené na těch správných místech, co nejvíce viditelné, a tedy použitelné vždy, když je potřeba. Prostě umístěné tak, že se jim v podstatě nelze vyhnout.

3) Vzdělávání

Jakmile je infrastruktura připravena, přichází chvíle na proškolení personálu – aby každý přesně věděl, kdy a jak dezinfikovat ruce. Při školení zdravotnických pracovníků kombinujeme klasické semináře s moderními online nástroji. Východiskem je koncept Světové zdravotnické organizace 5 momentů pro hygienu rukou.

4) Klinická praxe

Když již každý pracovník ví, jak předcházet nemocničním infekcím a má k dispozici potřebné vybavení, stále je třeba sledovat, jak se určené postupy používají v praxi. Pro tento účel jsme vyvinuli aplikace pro sledování provádění hygieny rukou a dodržování standardizovaných postupů. Zaznamenaná data jsou okamžitě vyhodnocována, proto je možné průběžně sledovat pokrok, kterého nemocnice dosáhla, a odhalit slabá místa. Na tomto základě je možné navrhnout cílená opatření k dalšímu zlepšení a vytvořit doporučení nejen pro celé zdravotnické zařízení, ale dokonce pro jednotlivá oddělení.

Evoluční koncept hygieny rukou byl uveden v dubnu 2016 a od té doby společně
s našimi dezinfekčními přípravky přispívá k lepší ochraně pacientů i personálu před infekcemi.

Správná hygiena rukou dokáže významně snížit počet infekcí spojených
se zdravotní péčí, a tím zajistit větší bezpečnost pacientů.