bg-country-switch

Procesní analýzy centrálních operačních sálů

Řízení zdravotnického zařízení je velká zodpovědnost.
Manažeři nemocnic jsou vystaveni neustálým výzvám.
Musí mít kontrolu nad všemi náklady, udržovat ziskovost
nemocnice a současně zohledňovat požadavky svých
kolegů – lékařů, sester a dalších zaměstnanců.

Pomůžeme vám dostat náklady pod kontrolu bez zbytečného stresu

Každý proces na operačním sále se skládá z několika klíčových částí, které se navzájem doplňují a společně ovlivňují produktivitu operačního sálu. Díky mnohaletým zkušenostem se systémovým plánováním provozu operačních sálů dokážeme navrhnout takové změny, díky nimž budou všechny části dokonale koordinované a povedou k vyšší efektivitě a ziskovosti.

Naši konzultanti vám pomohou spočítat současnou efektivitu operačního sálu
a navrhnou optimalizaci, která pomůže uspořit čas personálu i finanční náklady.

Procesní analýza operačního provozu

• Pomůže správně alokovat náklady
• Umožní efektivně řídit výkonnost procesů
• Navrhne změny organizace práce a systému řízení
• Nastaví efektivní využití personálních zdrojů
• Zvýší využitelnost operačních sálů
• Standardizuje výkony a procesy

Co získáte?

• Optimalizaci procesů
• Zvýšení produktivity
• Snížení nákladů
• Méně přesčasů
• Transparentnost procesů
• Dodržování rozpočtů