bg-country-switch

Procesní analýzy centrálních operačních sálů

Řízení zdravotnického zařízení je velká zodpovědnost. Manažeři nemocnic jsou vystaveni neustálým výzvám. Musí mít kontrolu nad všemi náklady, udržovat ziskovost nemocnice a současně zohledňovat požadavky svých kolegů – lékařů, sester a dalších zaměstnanců.

Pomůžeme vám dostat náklady pod kontrolu bez zbytečného stresu

Každý proces na operačním sále se skládá z několika klíčových částí, které se navzájem doplňují a společně ovlivňují produktivitu operačního sálu. Díky mnohaletým zkušenostem se systémovým plánováním provozu operačních sálů dokážeme navrhnout takové změny, díky nimž budou všechny části dokonale koordinované a povedou k vyšší efektivitě a ziskovosti.

Naši konzultanti vám pomohou spočítat současnou efektivitu operačního sálu a navrhnou optimalizaci, která pomůže uspořit čas personálu i finanční náklady.

Procesní analýza operačního provozu

Když seznámíte svůj tým s cílem a ukazujete mu průběžné výsledky, dosáhnete toho, že všichni vědí, co mají dělat, proč to dělají a kde je ještě prostor pro zlepšení.

• Pomůže správně alokovat náklady
• Umožní efektivně řídit výkonnost procesů
• Navrhne změny organizační struktury a systému řízení
• Nastaví efektivní využití personálních zdrojů
• Optimalizace produktivity operačních sálů
• Standardizuje výkony a procesy

Co získáte?

V sehraném týmu zná každý svoji úlohu, současně však ví, že se vždy může spolehnout na pomoc kolegů. Tak to má na centrálních operačních sálech být.

• Optimalizaci procesů
• Zvýšení produktivity
• Snížení nákladů
• Analýza a sestavení operačních rámců
• Transparentnost procesů
• Lepší kontrola budgetu na SZM