bg-country-switch

Ing. Tomáš Groh

Managing Director HARTMANN - RICO Česká a Slovenská republika

Začít svoji kariéru ve společnosti, kde se zkolegů stávají přátelé, kde postupně získáte přesvědčení, že vás práce v této oblasti podnikání naplňuje a dává vám smysl, je velké štěstí. Na mě se toto štěstí usmálo a získal jsem doporučení a možnost opakovaně absolvovat praxe ve společnosti HARTMANN - RICO již v rámci univerzitního studia. Jednalo se o obdobu dnešních trainee programů a tyto první získané zkušenosti se staly základem pro můj další osobní a profesní růst. Od zodpovědnosti za marketing, v té době malé produktové skupiny výrobků při inkontinenci, přes zodpovědnost za část prodeje společnosti, později celý prodej společnosti, práci v regionální struktuře HARTMANN pro střední a východní Evropu až po dnešní roli výkonného ředitele a člena představenstva společnosti
HARTMANN - RICO. V této jedné větě je 20 let profesního života a zároveň řada osobních příběhů, radosti, osobního rozvoje a využitých příležitostí. Pokud se dnes ohlédnu zpět, tak to bylo jedno znejlepších rozhodnutí v mém životě, a proto chci popřát všem, kteří stojí před podobnou možností, aby v sobě našli odhodlání uspět.“