bg-country-switch
Veroval®

Odpovědné řízení zdravotního stavu vašeho srdce

Nová generace měřících přístrojů navržených pro prevenci onemocnění srdce a infarktu vám pomůže sledovat váš zdravotní stav. Součástí nové řady přístrojů prodávaných v lékárnách jsou dva prémiové přístroje pro měření krevního tlakus integrovanou detekcí srdeční arytmie a mobilní přístroj pro měření EKG a krevního tlaku pro prevenci infarktu.
Toto kombinované zařízení je během třicetisekundového měření schopno detekovat fibrilaci síní a zaznamenat ho
na elektrokardiogram. Takto získaná data umožní lékaři učinit prvotní závěry ohledně rizika infarktu a podniknout nutné terapeutické kroky pro omezení rizikových faktorů a pro optimalizaci profylaxe infarktu. Jelikož celková profylaxe infarktu v sobě zahrnuje omezení celkových rizikových faktorů, je tato řada měřících zařízení doplněna koupelnovou váhou
pro měření a analýzu hodnot a chytrým náramkem pro přesnou analýzu cvičení.

Tlakoměry splňují veškeré požadavky každodenního používání v nemocnicích. Měly by být schopny dodávat přesná
a spolehlivá měření.
Speciální software umožňuje centrální ukládání hodnot životních funkcí a jejích následné vzájemné porovnávání a editaci ve formě přehledného grafického výstupu. Konečným výsledkem jsou komplexní dlouhodobé záznamy základních životních funkcí, které poskytují přesný obraz vašeho vlastního zdraví jako součást moderního zdravotnického plánu prevence, který váš lékař může využít během stanovování diagnózy a následné léčby. Tímto způsobem tato nová měřicí zařízení přispívají k udržování zdraví a k prevenci vážných sekundárních onemocnění.