Πύργος υγιεινής και περισσότερος εξοπλισμός

  • Προϊόντα
  • Πολυμέσα

Προϊόντα


Περισσότερος εξοπλισμός για διανομέα

Συλλέκτης σταγόνων

Πληροφορίες προϊόντων Για Euro dispenser 1 & 1 plus, φιάλη 1 λίτρου
Κωδικός προϊόντος
9803361
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο
Κωδικός EAN
4031678026449
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Τεμάχιο
Κωδικός EAN
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πύργος υγιεινής

Πληροφορίες προϊόντων Πύργος υγιεινής για την εγκατάσταση BODE Euro dispensers
Κωδικός προϊόντος
9810760
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο
Κωδικός EAN
4031678050116
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Τεμάχιο
Κωδικός EAN
4031678050116
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 2 Κουτιά
Κωδικός EAN
4031678050130
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Συλλέκτης σταγόνων
Για Euro dispenser 1 & 1 plus, φιάλη 1 λίτρου
Κωδικός προϊόντος 9803361
1 Τεμάχιο 1 Κουτί είναι 1 Τεμάχιο 1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά 4031678026449
Πύργος υγιεινής
Πύργος υγιεινής για την εγκατάσταση BODE Euro dispensers
Κωδικός προϊόντος 9810760
1 Τεμάχιο 1 Κουτί είναι 1 Τεμάχιο 1 Παλέτα είναι 2 Κουτιά 4031678050116 4031678050116 4031678050130

Πολυμέσα