Επιθέματα ακράτειας

4 Σειρές προϊόντων (8 Προϊόντα)

Ανατομικά επιθέματα για ελαφριά ακράτεια

Ανατομικά επιθέματα για ελαφριά έως μέτρια ακράτεια

Ανατομικά επιθέματα για μέτρια ακράτεια

Ανατομικά επιθέματα για βαριά ακράτεια