Ιματισμός χειρουργείου

7 Σειρές προϊόντων (10 Προϊόντα)

Χειρουργικές ρόμπες

Ιματισμός μιας χρήσης

Προστατευτικές ρόμπες μιας χρήσης

Προστατευτικά γυαλιά

Χειρουργικές μάσκες

Χειρουργικές σκούφιες

Μπλούζα ασθενών