bg-country-switch

Πολιτική Χρήσης Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου, 2016

1. Γενικές διατάξεις
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της HARTMANN, ορισμένες πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή σας με τη μορφή "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και διατηρούν ορισμένες ρυθμίσεις και δεδομένα, τα οποία ανταλλάσσουν με τον ιστότοπο της HARTMANN μέσω του περιηγητή σας.

Για παράδειγμα, τα cookies επιτρέπουν στη HARTMANN να προσαρμόζει τον ιστότοπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας ή να αποθηκεύει τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ώστε να μην απαιτείται η επανεισαγωγή του σε κάθε σας επίσκεψη. Κατά κανόνα, η HARTMANN δεν συλλέγει σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα μέσω cookies, εκτός και αν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό.

Εάν δεν επιθυμείτε η HARTMANN να αναγνωρίζει τη συσκευή σας, παρακαλούμε ρυθμίστε τον περιηγητή σας ώστε να διαγράψει όλα τα cookies από αυτήν και να εμποδίζει ή να προβάλλει ειδοποίηση πριν από την αποθήκευσή τους. Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομες οδηγίες ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι χωρίς τη χρήση cookies ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπο της HARTMANN να μην είναι πλέον διαθέσιμες ή να μην λειτουργούν σωστά.

2. Είδη cookies
Τα cookies διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν και τον επιδιωκόμενο σκοπό τους: απολύτως αναγκαία cookies, cookies για τη μέτρηση των επιδόσεων, λειτουργικά cookies και διαφημιστικά cookies.

a. Τα απολύτως αναγκαία cookies
απαιτούνται για την περιήγησή σας στον ιστότοπο της HARTMANN και την εκτέλεση βασικών δικτυακών λειτουργιών, όπως η χορήγηση αναγνωριστικών ανώνυμης περιήγησης τον εξυπηρετητή για τη συγκέντρωση σχετικών αιτημάτων .
b. Τα cookies για τη μέτρηση των επιδόσεων
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου της HARTMANN, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, στοιχείων για τους περιηγητές (browsers) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το όνομα του τομέα από τον ιστότοπο που επισκεφθήκατε πριν, τον αριθμό επισκέψεων, τον μέσο χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και τις σελίδες που προβλήθηκαν. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του χρήστη. Η συλλογή των πληροφοριών με τη βοήθεια των εν λόγω cookies γίνεται ως σύνολο και, συνεπώς, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες. Τα cookies για τη μέτρηση των επιδόσεων βελτιώνουν τη φιλικότητα ενός ιστοτόπου προς τον χρήστη και, κατ' επέκταση, διευκολύνουν την περιήγησή του. Μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση αυτών των cookies δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης.

c. Τα λειτουργικά cookies
επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αποθηκεύει τις πληροφορίες που ο χρήστης έχει ήδη καταχωρίσει (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα προβολής ή τοποθεσία), προκειμένου να προσφέρει στον χρήστη βέλτιστες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα λειτουργικά cookes χρησιμοποιούνται επίσης για την ενεργοποίηση αιτηθέντων λειτουργιών, όπως η αναπαραγωγή βίντεο.

d. Τα διαφημιστικά cookies
χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν στους χρήστες πιο σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους περιεχόμενο, βάσει των προτιμήσεών τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για τον περιορισμό της συχνότητας προβολής μιας διαφήμισης, καθώς και για τη μέτρηση και τον έλεγχο της αποδοτικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Καταγράφουν εάν οι χρήστες έχουν επισκεφθεί ή όχι έναν ιστόοπο, καθώς και το περιεχόμενο που προσπελάστηκε. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημιστές. Τα εν λόγω cookies συνδέονται συχνά με λειτουργίες δικτυακών τόπων τρίτων. Μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση αυτών των cookies, δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης.

3. Google Analytics
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού Google Analytics, η οποία παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). 
Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται σε συντετμημένη μορφή σε εξυπηρετητές της Google στις ΗΠΑ.
Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για λογαριασμό του παρόχου του ιστοτόπου για σκοπούς αξιολόγησης της χρήσης του ιστοτόπου που κάνατε, κατάρτισης αναφορών προς τους υπεύθυνους του ιστοτόπου σχετικά με την κίνηση σε αυτόν, καθώς και για σκοπούς παροχής άλλων υπηρεσιών στον πάροχο, συναφών με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν συσχετίζει την ΙΡ διεύθυνσή σας με κανένα άλλο δεδομένο τηρεί. Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies. Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από την Google (cookies και διεύθυνση IP), μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την ακόλουθη εφαρμογή στον περιηγητή σας:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4. SiteCore
Σε αυτόν τον ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα για σκοπούς διαφήμισης και βελτιστοποίησης, μέσω τεχνολογιών της Sitecore Corporation A/S. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτουν προφίλ με χρήση ψευδωνύμου. Η δυνατότητα απόκτησης και αποθήκευσης δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να ακυρωθούν και να αποκλείεται η μελλοντική τους χρήση.

Πολιτική απορρήτου της SiteCore (Σύνδεσμος για την SiteCore)

5. Απενεργοποίηση cookies
Όλοι οι περιηγητές παρέχουν τη δυνατότητα απόρριψης ή/και διαγραφής των cookies, είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Η διαδικασία για να το κάνετε εξαρτάται από τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στους πλέον δημοφιλείς περιηγητές. Φροντίστε να απορρίψετε/διαγράψετε τα cookies σε όλους τους περιηγητές που χρησιμοποιείτε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της HARTMANN:
1. Internet Explorer - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
2. Chrome - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
3. Firefox - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
4. Safari - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
5. Opera - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
6. Flash cookies - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
7. iPhone, iPad και λοιπές συσκευές Apple - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
8. Τηλέφωνα και λοιπές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
9. Τηλέφωνα και λοιπές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 7 - κάντε κλικ για να προβάλετε τη σελίδα.
10. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Flash cookies επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Adobe, στη διεύθυνση www.adobe.com.

Η HARTMANN δεν εγγυάται ότι οι παραπάνω σύνδεσμοι περιγράφουν ορθώς τη διαδικασία απόρριψης/διαγραφής των cookies και δεν φέρει καμία ευθύνη επί τούτου.

Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των cookies της Google, επισκεπτόμενοι τη σελίδα εξαίρεσης από τις διαφημίσεις Google, όπως επίσης και από τη χρήση cookies τρίτων επισκεπτόμενοι τη σελίδα της Network Advertising Initiative σχετικά με την εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και χρήση δεδομένων που πραγματοποιεί το Google Analytics εγκαθιστώντας την εφαρμογή Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Εάν έχετε επιπλέον απορίες για την πολιτική της HARTMANN σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Προστασίας Δεδομένων της HARTMANN παραθέτοντας τα ερωτήματα ή τις προτάσεις σας.

Η Πολιτική σχετικά με τα cookies επικαιροποιείται κατά διαστήματα Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του περιεχομένου της αναγράφεται στην κορυφή της παρούσας σελίδας.