Ulošci za izrazito teški stupanj inkontinencijskih tegoba.