surgery team with surgical clothing
Risk Prevention

A sebfertőzések kialakulási kockázatát csökkenteni lehet egyszer használatos műtéti ruházattal

Hogyan csökkenthetőek a műtéti kockázatok egyszer használatos anyagok alkalmazásával. Tudjon meg többet az egyszer használatos anyagok előnyeiről a többször használható anyagokkal szemben.

A műtétek természetéből adódóan minimalizálni kell a kórokozók műtőkbe való bekerülési esélyeit, ennek érdekében a páciens környezetének steril izolálása, steril műtéti öltözékek viselete alapvető biztonsági óvintézkedésnek számít. Mivel rendkívül fontos szerepet játszanak ezek az anyagok a fertőzések megelőzésében, gyártásuk és ellenőrzésük az orvostechnikai termékek szigorú minőségirányítási előírásainak hatálya alá esik az European Standard EN 13795-nek megfelelően.

Egy sebész részletesen magyaráz kollégáinak.

A különböző műtétek, különböző fertőzési kockázattal járnak. A hosszú és összetett operációk, nagy mennyiségű vér és irrigáló folyadékokkal a legkockázatosabbak. A rövidebb műtétek ahol nagy mennyiségű folyadékok nem várhatóak a kockázat alacsonyabb, de szintén fennálló tényező.

Még a higiéniai előírások gondos betartásával és a megelőző antibiotikum kezelésekkel is 1-5 % a fertőzések aránya az elektív műtéti eljárásoknál. Ez a páciensekre nézve a fájdalom kiterjedését, időbeni elnyúlását és funkcionális korlátozását jelentheti.

Betegellátás és egészségügyi gazdaságtan

A fertőzések minimalizálása mind a betegellátás, mind az egészségügyi gazdaságtan területén elsődleges szempont. Az Wisconsin Egyetemi Kórház, USA tanulmánya alapján a műtét utáni fertőzések következtében szükséges további egészségügyi ellátás döntő költségtényező a kórházak számára.

Egyszer használatos vs. többször használatos anyagok?

Egy sebész operál.

A szükséges izoláló anyagok és a steril műtéti ruházat megfelelő kiválasztása is központi kérdés az egészségügyi közgazdászok számára. Egyre gyakrabban részesítik előnyben a kórházak az egyszer használatos nem szőtt anyagokat a többször használatos textil rendszerekkel szemben, anyagbiztonsági szempontok miatt, mert magasabb fokozatú biztonságot nyújt. Kétségtelenül ez az egyik legfőbb előnye, DE jelentős a kórházak költséghatékonyabbá tételére gyakorolt pozitív hatása azáltal is, hogy feleslegessé teszi a magas költségigényű textil rendszerek üzemeltetését is.

Az orvostechnikai termékek két kategóriába sorolhatóak: magas teljesítményűek és standard teljesítményűek. Ez azt jelenti, hogy az izoláló anyagok és a műtéti ruházat minősége és kialakítása pontosan az adott eljárás kockázati szintjéhez választható. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a kórházak számára, hogy a biztonságos, ugyanakkor még is a költséghatékony standard izolációt válasszák az alacsony kockázatú műtétek esetében, míg az összetett, magasabb kockázattal és folyadékmennyiséggel járó műtétek esetében a speciális igényeket is kielégítő prémium izolációt alkalmazzák.

Biztonsági standardok

Egyszer használatos termékekre ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak, mint a többször használatosakra a teljes életciklusuk alatt. A gyártásuk és minőségük megfelel az European Standard EN 13795 szabványnak. A legfontosabb tesztelési módszerek azokra az anyagokra vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a fertőzésekkel szembeni megbízható védelemhez: részecske kibocsátás (porzás) (ISO 9073-10), ellenállás a folyadékok áthatolásával szemben (European Standard EN 20811) és ellenállás baktérium áthatolással szemben nedves állapotban (European Standard EN ISO 22610).

Single-use and reusable products are subject to the same safety standards as applied to reusable products for their entire life cycle. Their production and quality testing are subject to European Standard EN 13795. The most important test methods relate to the material properties that are essential for reliable protection against infection: particle release (linting) (ISO 9073-10), resistance to liquid penetration (European Standard EN 20811) and wet microbial penetration (European Standard EN ISO 22610).