Velkommen til HARTMANN
  • Inkontinens
  • Operation
  • Sårbehandling

Inkontinens

At HARTMANN we focus on the psychological as well as the physical implications of the condition.
Medical Knowledge

Operation

Our innovative single-use surgical and pre-surgical products minimise cross-contamination.
Medical Knowledge

Sårbehandling

Our unique HydroTherapy treatment concept is just one example of our holistic innovation strategy.
Medical Knowledge
nurse hugging an elderly woman
„ HARTMANN’s visjon er basert på sterke verdier: lidenskap, partneskap og profesjonalitet“
Tar ideer inn i fremtiden
Vårt løfte med å gå videre for helse menes ledende og nyskapende i profesjonell og personlig helse. Vi går videre for å bedre livskvaliteten for de som lever med inkontinens, ytterligere å støtte personer med sin personlige helse, videre til effektivitet risikoforebygging og videreutvikle enklere og raskere sårheling produkter.

Medical Knowledge