Medicomp®

Non-wovenkompressen med gasvävsliknande struktur.
  • Produkter
  • Användning
  • Multimedia

Produkter

118829
Non-wovenkompress med gasvävsliknande struktur av 70 % viskos och 30 % polyester, utan bindemedel och optiska vitmedel. Högabsorberande, luftgenomsläpplig och mjuk. Finns i flera storlekar och med slits. 4-lagers, finns även i bulkförpackningar med sterila förseglade förpackningar med 2 eller 5 kompresser.

Medicomp®

54467
4-lagers kompress, finns i både höggradigt rent, sterilt och osterilt utförande

Höggradigt ren i ask

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
4110653
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 200 st
EAN
4049500263658
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 36 askar
EAN
4049500263665
Produktinformation 7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer
4110662
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 150 st
EAN
4049500263672
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 askar
EAN
4049500263689
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4110672
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 100 st
EAN
4049500263696
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 16 askar
EAN
4049500263702

Steril 2-pack, 4-lagers

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
4217216
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st
EAN
4049500306270
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 förpackningar
EAN
4049500913690
Produktinformation 7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer
4217239
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st
EAN
4049500306287
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 askar
EAN
4049500913706
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4217253
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st
EAN
4049500306294
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 8 askar
EAN
4049500225823
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
4217271
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st
EAN
4049500306300
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 8 förpackningar
EAN
4049500913720

Steril 5-pack, 4-lagers

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
4115318
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 75 x 5 st
EAN
4049500980296
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 förpackningar
EAN
4049500991827
Produktinformation 7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer
4115336
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 50 x 5 st
EAN
4049500980302
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 förpackningar
EAN
4049500991834
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4115354
Innehåll
1 ask OrderableUnitsContent_of 50 x 5 st
EAN
4049500978163
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 5 förpackningar
EAN
4049500979528

Osteril, lösa i förpackning, 4-lagers

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
4218217
Innehåll
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st
EAN
4049500306331
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 påsar
EAN
4049500913751
Produktinformation 7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer
4218237
Innehåll
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st
EAN
4049500306348
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 påsar
EAN
4049500913768
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4218252
Innehåll
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st
EAN
4049500306355
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 påsar
EAN
4049500913775
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
4218271
Innehåll
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st
EAN
4049500306362
Innehåll
1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 påsar
EAN
4049500913782
Produktinformation Article Number Innehåll EAN
Höggradigt ren i ask
5 x 5 cm
Artikelnummer 4110653
1 ask OrderableUnitsContent_of 200 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 36 askar 4049500263658 4049500263665
7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer 4110662
1 ask OrderableUnitsContent_of 150 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 askar 4049500263672 4049500263689
10 x 10 cm
Artikelnummer 4110672
1 ask OrderableUnitsContent_of 100 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 16 askar 4049500263696 4049500263702
Steril 2-pack, 4-lagers
5 x 5 cm
Artikelnummer 4217216
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 förpackningar 4049500306270 4049500913690
7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer 4217239
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 askar 4049500306287 4049500913706
10 x 10 cm
Artikelnummer 4217253
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 8 askar 4049500306294 4049500225823
10 x 20 cm
Artikelnummer 4217271
1 ask OrderableUnitsContent_of 25 x 2 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 8 förpackningar 4049500306300 4049500913720
Steril 5-pack, 4-lagers
5 x 5 cm
Artikelnummer 4115318
1 ask OrderableUnitsContent_of 75 x 5 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 förpackningar 4049500980296 4049500991827
7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer 4115336
1 ask OrderableUnitsContent_of 50 x 5 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 förpackningar 4049500980302 4049500991834
10 x 10 cm
Artikelnummer 4115354
1 ask OrderableUnitsContent_of 50 x 5 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 5 förpackningar 4049500978163 4049500979528
Osteril, lösa i förpackning, 4-lagers
5 x 5 cm
Artikelnummer 4218217
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 24 påsar 4049500306331 4049500913751
7,5 x 7,5 cm
Artikelnummer 4218237
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 påsar 4049500306348 4049500913768
10 x 10 cm
Artikelnummer 4218252
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 12 påsar 4049500306355 4049500913775
10 x 20 cm
Artikelnummer 4218271
1 påse OrderableUnitsContent_of 100 st 1 kartong OrderableUnitsContent_of 6 påsar 4049500306362 4049500913782

Användning

54079
Används för allmän sårvård och som tork och förband vid ingrepp på öppenvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Medicomp Drain är speciellt utformad för användning runt dränage, vid trakeostomier och sträck, men även som skydd vid applicering av kanyler och sonder

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.