white background
At the HART

Familiebanden

Wat zijn grootvader na de Tweede Wereldoorlog begon, zette Andreas Schumacher verder toen hij in 1996 bij HARTMANN in dienst trad. Voor hem heeft de term “family business” een bijzondere betekenis.

Wijlen zijn grootvader werkte bij HARTMANN als hoofd van de Wetenschappelijke Afdeling van 1948 tot 1978, gedurende meer dan twee decennia en vandaag ziet Andreas Schumacher het bedrijf als zijn thuishaven. Andreas zijn eigen HARTMANN verhaal gaat over drie steden, drie talen en twee generaties.

Wat is uw vroegste herinnering aan HARTMANN?

The HARTMANN headquarter with its Human Resources building (on the left) in Heidenheim, Germany

Andreas: Ik leerde lopen bij HARTMANN. Mijn grootouders woonden in het witte gebouw links van de hoofdzetel van de onderneming in Heidenheim, vandaag is dat de Human Resources building. Ik zette daar mijn eerste stappen en groeide op in Heidenheim, daar waar mijn ouders vandaag nog steeds wonen. En mijn eerste job, juist voor het college, was bij de Volksbank Credit Union in Heidenheim.

Ik meen te mogen zeggen dat HARTMANN in uw bloed zit?

Andreas: Ik groeide op in een familie van artsen en apothekers waardoor er bij ons thuis altijd over gezondheidszorg werd gesproken. U kan dus inderdaad zeggen dat de industrie van de gezondheidszorg in mijn bloed zit en ik vond het geweldig onmiddellijk na het college bij HARTMANN te mogen werken. In januari 1996, werkte ik voor de eerste maal als Area Sales Manager in de centrale zetel, in feite 18 jaar nadat mijn grootvader in 1978 met pensioen was gegaan.

Kunt u ons wat meer over uw grootvader vertellen?

Andreas Schumacher (on the left) with his grandparent

Andreas: Zijn naam was Erwin Riedel en hij werd geboren in 1906. Toen hij na de Tweede Wereldoorlog was thuisgekomen, begon hij aan zijn levenslange carrière bij het bedrijf. Hij had twee doctoraatsdiploma’s een in de farmacie en een in de chemie en werd hoofd van de Wetenschappelijke Afdeling in Heidenheim. Hij was coauteur van een van de eerste HARTMANN publicaties, getiteld : “Verbandstoff-Fibel: Herstellung, Beschaffenheit und Anwendung der Verbandstoffe” (“ Verbandmateriaal-inleiding: productie, hoedanigheid en toepassing van verbandmateriaal.”). Hij nam deel aan de European Medical Encyclopedia, en werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Strasbourg gestuurd om te werken aan het hoofdstuk over wondverbanden. Hij maakte deel uit van de “Oberrat” – de Raad van Bestuur – als wetenschapper en vertegenwoordiger van de industrie, en niettegenstaande hij op 65 jaar met pensioen ging, had hij nog steeds zijn kantoor en bleef hij verder met HARTMANN overleg plegen tot 1978.


En zijn verhaal zet u verder?

Andreas: Ja, 20 jaar later gaat het verder met mij toen ik startte in 1996 in Heidenheim. Toen de US business drie jaar later startte, werd ik naar Chicago gestuurd en wanneer HARTMANN in 2001 Conco-Medical overnam, verhuisde ik naar Rock Hill, South Carolina. Daar werk ik vandaag als Director of Corporate Accounts. Ik leid de grootste distributiekanalen in de United States en ben nog steeds nauw betrokken bij de internationale sales. Het is een tocht geweest met veel verschillende functiebeschrijvingen en ervaringen in sales en marketing!

En nu we weten wat u doet, kunnen we even over zaken spreken ? Welke bepaalde trends ziet u in de gezondheidssector in de US ?

Andreas: Door de vergrijzing van de bevolking en de vooruitgang in de geneeskunde zullen de kosten van de gezondheidszorg blijven toenemen. Zowel de private verzekeringsmaatschappijen als deze van de overheid werken eraan om deze kostenstijging te beperken door de vergoedingslimieten onder controle te houden. Dienstverleners die afhankelijk zijn van de vergoedingen zijn nu ook verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de zorg aan de patiënt. Dus zij streven naar de voordelen van de nieuwe innovatieve therapieën terwijl ze op hetzelfde moment proberen de kosten te beheren. Zij kijken naar de industrie voor besparingen en manieren voor ‘ doing more with less’.

Waar houdt u het meest van i.v.m. uw werk bij HARTMANN USA?

The HARTMANN USA building

Andreas: Ik ken eigenlijk iedereen in de US organisatie en daar hou ik van. Want dat betekent dat ik altijd op mijn collega’s kan rekenen om mij informatie of snelle ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van mijn taak. Het speelt op de markt in ons voordeel wanneer we snel op het verzoek van de klant kunnen ingaan. We hebben ook een groot gevoel voor opportuniteiten binnen de organisatie.

Hoeveel talen spreekt u?

Andreas: Ik spreek Duits, Spaans en Engels. Ik hou enorm van het feit dat HARTMANN een bedrijf in de gezondheidszorg is dat internationaal opportuniteiten levert. Dat is iets wat mij aantrok omdat ik steeds al goed was in talen en bij de internationale business wou betrokken zijn.

Wat leerde u van uw grootvader en draagt u vandaag nog steeds met u mee?

Andreas Schumacher
Andreas Schumacher

Andreas: Ik denk zijn werkethiek, hij was een zeer, zeer hard werker. Hij leerde mij ook te zeggen wat je denkt, ook al past het niet altijd. Het is niet altijd makkelijk, maar dat is het wat wij van hem hebben geleerd.

Als uw grootvader u vandaag bij HARTMANN kon zien, wat denk je dat hij zou zeggen?

Andreas: Ik denk dat hij zou trots zijn dat ik zijn voorbeeld volgde door bij HARTMANN in dienst te treden omdat hij zeer toegewijd en trouw aan het bedrijf was. Ik denk dat hij mij zou aanmoedigen om het allerbeste van mezelf te geven, elke dag, zodat mijn mening wordt gehoord ten voordele van het bedrijf.