bg-country-switch
At the HART

Maak kennis met onze helpende handen

Teamgeest en solidariteit maar ook adrenaline en snelheid zijn de kern van elke werkdag van de HARTMANN brandweerbrigade. Alle brandbestrijders zijn het ermee eens. Wij maakten kennis met drie van hen.

In 1935, volgde HARTMANN het voorbeeld van vele bedrijven en richtte haar eigen brandweerbrigade op. Sindsdien is de omvang van het werk geleidelijk aan toegenomen. Technische bijstand, milieubescherming of het redden van dieren in nood werden aan de belangrijke brandweeroperaties toegevoegd. Een brede waaier van services worden door de mannen en vrouwen van de HARTMANN brandweerbrigade beheerd, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Wie zijn deze mensen die zich elke dag inzetten voor de veiligheid bij HARTMANN? In het volgend deel van onze verjaardagstory maken we kennis met drie van hen.

Portrait shot of Steffen Hellmann in his uniform.
Steffen Hellmann

Naam: Steffen Hellmann
Functie bij HARTMANN: Voltijds brandweerman
Lid van de HARTMANN brandweerbrigade sinds 2009 en voltijds sinds 2012
Aantal operaties bij de HARTMANN brandweer uitgevoerd: ongeveer 450

Hoe ziet een typische dag eruit in het leven van een voltijds brandweerman?
Zoiets als een typische dag bestaat niet bij de brandweerbrigade. Sommige denken misschien dat er niets te doen is als er nergens brand is. Hoe dan ook, ongeveer 30 brandweermannen en 5 voertuigen die op ieder ogenblik moeten gebruiksklaar zijn, dat vraagt tijd en inspanning. Voertuigen en uitrusting moeten worden geïnspecteerd, onderhouden en hersteld en onze leden moeten worden opgeleid en up-to-date zijn. Er wordt minstens evenveel tijd en inspanning aan proactieve brandweerpreventie besteed. Zoals bijvoorbeeld inspecties uitvoeren, evacuatieoefeningen opstellen, het brandalarm en de brandblussystemen testen of de goedkeuring geven voor en toezicht uitoefenen op potentieel brandbare activiteiten. Hier kan u ook nog de werkelijke brandbestrijdingsoperaties aan toevoegen, dit waren er ongeveer 180 wat het voorbije jaar betreft. Dat betekent dat er elke dag een hele reeks aan activiteiten moet worden beheerd.

Is er een operatie die u zich in het bijzonder herinnert?
Tijdens de zomer van 2013, was er een enorme brand in het hedendaagse Medical Innovation Center in Heidenheim. Naast onze brandweerlieden waren ook de gemeentelijke brandweerlieden en de brandweerbrigades van de bedrijven in de omgeving aanwezig, de totale taks force omvatte 60 brandweermannen en 14 voertuigen. Voor mij was dit de eerste grote brand als ploegleider bij de brandweerbrigade, deze oproep was dus mijn ‘’vuurtest”.

Wat verbaasde u het meest tijdens uw werk als brandweerman?
Hoe waardevol de diversiteiten tijdens het uitvoeren van onze dagelijkse verantwoordelijkheden zijn. Wij zijn een kleurrijke, bonte kudde van mensen die niet nog meer kunnen verschillen qua persoonlijkheid, leeftijd, geslacht, achtergrond, beroep en bekwaamheden. Ik ken geen andere levensomgeving waar mensen die zo verschillend zijn samenkomen om een gemeenschappelijk doel na te streven.

Portrait shot of Antonia Cappiello in her uniform.
Antonia Cappiello

Naam: Antonia Cappiello
Functie bij HARTMANN: Customer Care Centre – Nursing Homes
Lid van de HARTMANN brandweerbrigade sinds: 2012
Aantal operaties bij de HARTMANN brandweer uitgevoerd: ongeveer 180

Hoe voelt u zich als u het alarm hoort?
Het gevoel is niet elke dag hetzelfde. Meestal is het tamelijk spannend daar we nooit weten wat ons te wachten staat. Meestal komen we pas meer over de noodoproep te weten als we al onderweg zijn of ter plaatse zijn. Tot dan draait ons lichaam op adrenaline.

In vergelijking met 27 mannen werken er slechts 4 vrouwen bij de brandweerbrigade van HARTMANN. Hebben zij andere verplichtingen tijdens de operaties?
Op papier zijn we misschien in de minderheid maar in teamverband zijn we absoluut gelijk aan de mannen. Natuurlijk zijn er situaties waar een sterke man nodig is en als vrouw zijn we dan fysiek benadeeld. Over het algemeen werken wij echter als gelijken – en als kameraden.

Wat motiveerde u om u bij de brigade aan te sluiten?
Ik ben ook tijdens mijn privéleven vrijwilliger bij de plaatselijke brandweer. Door de jaren heen heb ik daar heel wat gespecialiseerde kennis verworven die ik bij HARTMANN wou gebruiken en delen. De lokale vrijwilligers van de brandweerafdeling en de HARTMANN brandweerbrigade zijn allen op team spirit, samenwerking en commitment gefocust. Iedereen kan bijdragen op grond van zijn persoon en zijn persoonlijkheid, dat is zeer bevredigend en houdt mijn job goed in evenwicht. Maar wees niet ongerust, het is niet nodig om over een waaier aan gespecialiseerde kennis te beschikken om bij ons te kunnen starten. We volgen verschillende voorbereidingscursussen, seminaries en geavanceerde opleidingen zodat iedereen up-to-date is – nieuwkomers of zij die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging zijn daarom altijd zeer welkom.

Portrait shot of Pawel Wojcik in his uniform.
Pawel Wojcik

Naam: Pawel Wojcik
Functie bij HARTMANN: Team Coördinator / Machine Operator op de productiesite in Herbrechtingen
Lid van de HARTMANN brandweerbrigade sinds: 2013
Aantal operaties bij de HARTMANN brandweer uitgevoerd: ongeveer 150

Hoe combineert u het vrijwilligerswerk bij de brandweer met uw job?
Mijn job bij HARTMANN heeft altijd voorrang op mijn vrijwilligerswerk. Als team coördinator en machine operator in de productie, werk ik in een vier ploegenstelsel. Daardoor kan ik het zo regelen dat ik overdag tamelijk veel vrij ben en ik deze tijd kan gebruiken voor vrijwilligerswerk. Hoewel ik tijdens de werkuren voor een incident kan worden opgeroepen dat topprioriteit heeft – niet eender welk want in het begin ken ik de ernst van de dringende oproep niet . Dan moet je vlug zijn. Over het algemeen sta ik klaar binnen de 5 minuten.

Wat was uw meest ongewone oproep?
Een paar jaren geleden werd ik in het midden van de nacht door mijn pieper gewekt. Dit feit op zich was al opwindend. In een nabijgelegen fabriek was er een afdeling van de kolenmolens aan het branden. Met onze ademhalingsmaskers en onze brandbestrijdingsuitrusting moesten we onze weg vinden naar de vierde verdieping, wat zeer uitputtend was. Het was er allemaal erg vuil, er was veel rook en we moesten snel te werk gaan, daar er steeds nieuwe vuurhaarden ontstonden. De werknemers van het getroffen bedrijf hielpen eveneens. In dergelijke situaties is teamwork cruciaal.

Teamwork is dus de kern van uw werk bij de brandweerbrigade?
Exact. Als ik een ding heb geleerd dan is het hoe belangrijk team spirit en kameraadschap zijn. Het is alle hens aan dek en elkaar helpen. U hebt geen idee wat het betekent om uw fles met drinkwater te mogen delen na een uitputtende operatie. Dat is het mooiste aan dit werk – het heeft geen belang uit welke werkomgeving je komt, productie of administratie, we zijn allen gelijk als we aan een oproep beantwoorden. Medewerkers worden echte vrienden. Dat houdt ons samen als een echt team.

Over het 200-jarig jubileum van HARTMANN

In 2018, viert HARTMANN haar 200-jarig jubileum. Wij tellen nu af tot de viering van ons jubileum in juni 2018 via een reeks artikelen die tonen hoe onze werknemers en partners bijdragen tot het bevorderen van de gezondheidszorg en trends en issues bespreken die invloed hebben op de gezondheidssystemen die wij dienen.