white background
At the HART

Een voorbeeld van medeleven

Hoe een Tsjechisch supermodel een belangrijk voorvechter werd voor oudere mensen – en het taboe rond incontinentie hielp doorbreken

Tatiana Gregor Brzobohata holding a speech at conference

Een voormalige Miss World die een prominente rol speelt bij het helpen van oudere mensen met incontinentieproblemen lijkt misschien onwaarschijnlijk. Maar dat is het wat Tatiana Gregor Brzobohata exact doet als onderdeel van haar uitgebreid werkprogramma ten voordele van de senioren in haar geboorteland de Tsjechische Republiek en daarbuiten.

Tatiana, sedert de laatste twee jaar merkambassadeur voor HARTMANN in de Tsjechische Republiek en in Slovakije, interesseerde zich al vanaf de eerste maanden na haar bekroning in 2006 tot Miss World, toen ze pas 18 jaar was, om kansarme bejaarden te helpen

Tijdens deze periode gebruikte ze haar nieuwe bekendheid om diverse internationale high-profile goede doelen met meer dan $10m te doen stijgen. Maar na verloop van tijd groeide het besef dat een belangrijke groep over het hoofd werd gezien namelijk: de bejaarden.

“Ik was erg blij om vanuit mijn positie van Miss World kwetsbare kinderen, zieke mensen, mensen met een beperking en slachtoffers van armoede, rampen en conflicten te kunnen helpen,” herinnert zij zich. “Maar al vlug leek het alsof er niet voldoende aandacht was voor de behoeften van de senioren.”

Supermodel en humanitair

Tatiana Gregor Brzobohata smiling into the camera at a conference

In 2008, richtte Tatiana, naast een schitterende carrière als supermodel, Beauty of Help op, een organisatie die oudere mensen in de Tsjechische Republiek ondersteunt.

Deze stichting biedt praktische hulp en hoog opgeleide sociale werkers, zo kunnen de senioren thuis blijven in plaats van te worden gedwongen tot residentiële opvang. Er bestaan ook regelingen om bedrijven te overtuigen oudere mensen tewerk te stellen en jongere mensen aan te moedigen tijd te besteden om de ouderen in onze samenleving te bezoeken.

Als boegbeeld van de liefdadigheidsinstelling, werken de campagnes van Tatiana bij haar thuis in de Tsjechische Republiek aan de bewustmaking van de behoeften van de ouderen zowel bij de beleidsmakers als bij het grote publiek.

Ze richtte zich onlangs tot vooraanstaande politici van over de hele wereld op United Nations (UN) meetings van hoog niveau waar ze de nadruk legde op de wereldwijd snel vergrijzende bevolking en aanspoorde tot een positieve instelling tegenover oudere mensen. En vorig jaar, vertegenwoordigde Tatiana Tsjechische niet-gouvernementele organisaties – in een recensie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Later dit jaar zal zij deelnemen aan een belangrijke VN-conferentie over de vergrijzing van de bevolking.

Met de senioren in contact blijven

Tatiana Gregor Brzobohata kneeling next to a woman sitting in a wheelchair talking to her

Niettegenstaande al deze verbintenissen maakt Tatiana toch tijd vrij voor de oudere generatie. Zij zegt: “Ik wil graag begrijpen wat het belangrijkste is voor senioren – meestal willen zij hun autonomie behouden, ook als ze ouder worden. En dat is nu juist wat het werk in onze stichting inhoudt.

“En ik hou er gewoon van om tijd met hen door te brengen. Ik hou evan om naar hun verhalen te luisteren en samen te lachen. Deze ontmoetingen maken het allemaal de moeite waard.”

Door haar contact met oudere mensen besefte Tatiana voor het eerst dat er velen onder hen incontinent zijn. “Dit kan een serieuze impact hebben op het leven van een mens ongeacht zijn leeftijd,” verklaart ze. “Maar voor velen is het een zeer pijnlijk probleem en kunnen zij aarzelen om hulp te vragen.

Het taboe over incontinentie doorbreken

“Ik sprak in het openbaar over incontinentieproblemen en sommige oudere mensen zeiden me dat dit hen had geholpen om er opener over te zijn.

“Ik zet de mensen ertoe aan om er met hun arts over te spreken zodat ze de juiste medicatie en producten kunnen bekomen. Dit kan al een groot verschil maken.”

Tatiana spreekt ook met enthousiasme over het belang van de oefeningen om de bekkenbodemspieren te versterken. Zij legt uit: “De oefeningen kunnen eenvoudig zijn zodat bijna iedereen ze kan uitvoeren. Zij kunnen een enorme steun betekenen voor het beheer – en ook het voorkomen - van incontinentie. Onze sociale werkers geven de cliënten advies over de methode die voor hen de beste is.”

Onwrikbare inzet

Een decennia na de start van haar stichting blijft Tatiana zich onverminderd inzetten voor de oudere mensen.

“Toen ik als dorpsmeisje opgroeide op het Tsjechische platteland, was ik ongelooflijk gelukkig om zoveel tijd bij mijn grootouders en mijn overgrootouders te mogen doorbrengen,” herinnert zij zich “Zij waren voor een groot deel bij mijn opvoeding en de opvoeding van mijn broers en zussen betrokken. Ik denk dat deze ervaring mij de empathie bracht die ik nu heb voor de oudere generatie. Ik wil continu blijven proberen hun leven te verbeteren zo lang als ik kan.”