bg-country-switch

Diagnostyka domowa – wsparcie dla świadomych pacjentów

Czym jest profilaktyka zdrowotna? zgodnie z definicją są to działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie
i leczenie.

22.06.2018

Według definicji WHO zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny              i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania

Zdrowie zależy od wielu czynników działających na nie w różny sposób i z różną siłą:

  • stylu życia, który jest sposobem bycia wynikającym z wzajemnego oddziaływania człowieka i warunków, w jakich żyje, oraz z indywidualnych wzorców zachowania, kształtowanych przez czynniki społeczno-kulturowe i osobiste cechy charakteru;
  • środowiska – jest sumą zewnętrznych warunków oddziałujących na człowieka;
  • biologii człowieka (dziedziczność) to wszystkie cechy związane z biologią organizmu człowieka, w tym jego cechy genetyczne (płeć, podatność na różne choroby).
  • organizacji opieki medycznej – dostępność, jakość, organizacja, rodzaj, zasoby opieki medycznej warunkują zdrowie.

Dlatego tak ważne jest, by farmaceuci uświadamiali swoim pacjentom, że powinni codziennie brać odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich bliskich. Ta odpowiedzialność to nie tylko działanie w momencie pojawienia się dolegliwości zdrowotnych, ale również – a może przede wszystkim – profilaktyka i zapobieganie.

Veroval Couple

Medyczne testy domowe

Coraz częściej świadomi i pacjenci chcą wszechstronnie diagnozować stan swojego zdrowia. Medyczne testy domowe wychodzą naprzeciw tej potrzebie. Ich dostępność umacnia pacjenta w poczuciu odpowiedzialności, umożliwia wstępne wykrycie problemów zdrowotnych jeszcze przed konsultacją z personelem medycznym. Medyczne testy domowe pozwalają także na wykonanie badania w warunkach domowych zapewniających maksymalne poczucie prywatności,.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż w przypadku wyników ujemnych medyczne testy domowe oszczędzają czas – zarówno pacjentów lub ich opiekunów, jak i personelu medycznego oraz wydatki na pełnopłatnie badania laboratoryjne.

W wyborze najodpowiedniejszego testu dla wykonania danego oznaczenia pomocna jest znajomość podstawowej terminologii używanej w ich opisach: czułość, swoistość i dokładność.

Czułość testu określa jego zdolność do wykrywania określonych problemów zdrowotnych. Jej miarą jest stosunek liczby wyników prawdziwie dodatnich w grupie osób chorych (PD) do całkowitej liczebności grupy osób chorych niezależnie od uzyskanego wyniku testu.

Swoistość diagnostyczna testu określa zdolność testu do wykrywania osób, które są faktycznie zdrowe – a jej miarą jest stosunek liczby wyników prawdziwie ujemnych w grupie osób zdrowych (PU) do całkowitej liczebności grupy osób zdrowych.

Dokładność analityczna określa prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy. Dostępne na rynku testy domowe mają zwykle charakterystykę zbliżoną do typowej dla testów przesiewowych:

pozwalają na diagnostykę parametrów modyfikowalnych lub schorzeń poddających się skutecznemu leczeniu, charakteryzują się zwykle wysoką czułością i – zależnie od metody oznaczenia – umiarkowaną bądź wysoką specyficznością – dlatego też towarzyszą im informacje producenta o konieczności konsultacji z personelem medycznym w przypadku uzyskania niekorzystnego wyniku i, najczęściej, zawierają zastrzeżenia dotyczące potrzeby potwierdzenia takiego wyniku inną metodą przed jego ostatecznym przyjęciem za wiążący.

Oprócz znanych na rynku testów medycznych do samodzielnego wykonania na uwagę zasługuje kilka stosunkowo nowych produktów w tej kategorii:

Veroval® Selbst-Test - Ein lächelnder Mann blickt in die Ferne

Test na nietolerancję glutenu

Rekomendowany dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, osób z nietolerancją glutenu w wywiadzie rodzinnym oraz stosujących dietę bezglutenową z powodu zdiagnozowanej choroby.

W dobie „mody” na bezglutenowe żywienie, niewskazane dla osób zdrowych, warto potwierdzić istnienie ewentualnych przesłanek do podjęcia diety eliminacyjnej;

Test na niedobór żelaza

Rekomendowany dla kobiet w okresie rozrodczym, ciężarnych i młodych matek, dla wegan i wegetarian, honorowych dawców krwi oraz wszystkich osób, które obserwują u siebie niepokojące objawy mogące wskazywać na niedobór żelaza. W tym również przemęczenie, brak sił fizycznych i witalnych w okresie zmian pór roku;

Test na niedoczynność tarczycy

Veroval tarczyca pudełko

Test na niedoczynność tarczycy określa, czy poziom TSH we krwi kształtuje się poniżej czy powyżej 5 μIU/ml. Biorąc pod uwagę niespecyficzne objawy niedoczynności tarczycy (tycie, zmienność nastrojów, nadwrażliwość na zimno) oraz dane mówiące, że nawet 10% populacji może cierpieć na bezobjawową niedoczynność tarczycy, test może znaleźć szeroka grupę użytkowników.

Test profilaktyka chorób jelit

Na szczególną uwagę zasługuje badanie krwi utajonej w kale jako bardzo skuteczna metoda profilaktyki chorób przewodu pokarmowego, w tym raka jelita grubego. Jest drugim pod względem

umieralności nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznawanych jest u kilkunastu tysięcy nowych pacjentów. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem i jest nawet dwukrotnie wyższe u mężczyzn niż u kobiet.

Ale tak nie musi być! Veroval® medyczny test domowy na krew utajoną w kale, wykrywa ludzką hemoglobinę w stolcu. Jej potwierdzona obecność może posłużyć za odpowiednio wczesny dla procesu leczenia wskaźnik występowania raka jelita grubego i innych chorób jelit.

Test jest rekomendowany dla osób: z chorobami jelit w wywiadzie rodzinnym; osób, które zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, takie jak bóle brzucha czy zmiana rytmu wypróżnień, oraz cierpiących z powodu niedokrwistości o niezidentyfikowanej dotychczas przyczynie. Raz na 12 miesięcy powinny go wykonywać wszyscy którzy ukończyli 50. rok życia.