bg-country-switch

II Hartmann Nurse Day

Konferencja dla personelu pielęgniarskiego ukierunkowana na podnoszenie kompetencji w sferze opieki nad pacjentem.

W dniach 14-16 września odbyło się II Hartmann Nurse Day 2017. Już po raz drugi PAUL HARTMANN Polska był gospodarzem największej w Polsce konferencji dla personelu pielęgniarskiego ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji w sferze opieki nad pacjentem. Gościliśmy 350 pielęgniarek i pielęgniarzy z najdalszych zakątków Polski. Przybyli do nas reprezentanci wielkich ośrodków szpitalnych, ale także pracownicy niewielkich szpitali miejskich czy powiatowych. Był to czas nauki, ale także dzielenia się pozyskaną wiedzą.

W tym roku program naukowy podzieliliśmy na 3 panele:
PIELĘGNACJA STOMII; wystąpienia wskazywały błędy popełniane przez personel pielęgniarski przy pielęgnacji stomii oraz porady jak ich uniknąć. Ważnym tematem była również właściwa dieta pacjenta ze stomią.
ROZMOWY (TRUDNE) Z PACJENTAMI; wykładowcy skupili się na rozmowach z pacjentami o bliskości, uczuciach, seksie. Głos zabierały osoby, które przygotowują personel pielęgniarski do takiej konwersacji, osoba, która na co dzień styka się z tym problemem wśród swoich pacjentów oraz młoda dziewczyna – pacjenta ze stomią, która wraz z mężem opowiedziała o swoim doświadczeniu.
LECZENIE RAN; panel otworzył film inaugurujący obchody 200-lecia firmy. Następnie trójka mówców przedstawiła proces leczenia ran u trzech pacjentów, których historie w formie filmów zostały pokazane na ekranie. Były to 3 ciężkie przypadki ran, które zostały wygojone dzięki Hydrotherapy. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty ROUND TABLES w których przy 9 stołach wzięło udział ponad 300 osób. Były to największe warsztaty tego typu organizowane przez naszą firmę.
Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa przedstawiająca 17 trudnych przypadków zakończonych pełnym sukcesem i wygojeniem całkowitym rany za pomocą Hydrotherapy.

Mamy nadzieję, że dyskusje zainicjowane podczas konferencji i wymiana doświadczeń przyczynią się do rozwiązywania problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków zawodowych związanych z pielęgnacją pacjenta oraz nawiązania relacji pomocnych w pracy w przyszłości.