Opaska podtrzymująca elastyczna

Opaska podtrzymująca elastyczna z zapinką o wysokiej rozciągliwości
  • Produkty
  • Zastosowanie
  • Multimedia

Produkty

88380
Wygodna i bezpieczna: nie uciska nadmiernie - nie ogranicza krążenia krwi ani ruchów w stawach; przepuszcza powietrze pozwalając na zachowanie naturalnych funkcji skóry; Rozciągliwość ok. 200%.

Opaska podtrzymująca elastyczna

dł. 4m, pakowana pojedyńczo 

Informacja o produktach 8cm
Numer artykułu
3005400
Treść
1 szt.
EAN
5904913810099
Treść
1 kart. zbior. z 336 szt.
EAN
5904913812703

dł. 4m, pakowana pojedyńczo

Informacja o produktach 10cm
Numer artykułu
3005410
Treść
1 szt.
EAN
5904913810105
Treść
1 kart. zbior. z 252 szt.
EAN
5904913812710
Informacja o produktach 12 cm
Numer artykułu
3005420
Treść
1 szt.
EAN
5904913810112
Treść
1 kart. zbior. z 224 szt.
EAN
5904913812727
Informacja o produktach 15 cm
Numer artykułu
3005430
Treść
1 szt.
EAN
5904913810129
Treść
1 kart. zbior. z 168 szt.
EAN
5904913812734

dł. 5m, pakowana pojedyńczo

Informacja o produktach 8 cm
Numer artykułu
3005508
Treść
1 szt.
EAN
5904913810037
Treść
1 kart. zbior. z 252 szt.
EAN
5904913812666
Informacja o produktach 10 cm
Numer artykułu
3005517
BLOZ
3371201
Treść
1 szt.
EAN
5904913810044
Treść
1 kart. zbior. z 192 szt.
EAN
5904913812673
Informacja o produktach 12 cm
Numer artykułu
3005526
BLOZ
3371501
Treść
1 szt.
EAN
5904913810051
Treść
1 kart. zbior. z 168 szt.
EAN
5904913812680
Informacja o produktach 15 cm
Numer artykułu
3005535
BLOZ
3371301
Treść
1 szt.
EAN
5904913810068
Treść
1 kart. zbior. z 132 szt.
EAN
5904913812697
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
dł. 4m, pakowana pojedyńczo 
8cm
Numer artykułu 3005400
1 szt. 1 kart. zbior. z 336 szt. 5904913810099 5904913812703
dł. 4m, pakowana pojedyńczo
10cm
Numer artykułu 3005410
1 szt. 1 kart. zbior. z 252 szt. 5904913810105 5904913812710
12 cm
Numer artykułu 3005420
1 szt. 1 kart. zbior. z 224 szt. 5904913810112 5904913812727
15 cm
Numer artykułu 3005430
1 szt. 1 kart. zbior. z 168 szt. 5904913810129 5904913812734
dł. 5m, pakowana pojedyńczo
8 cm
Numer artykułu 3005508
1 szt. 1 kart. zbior. z 252 szt. 5904913810037 5904913812666
10 cm
Numer artykułu 3005517
BLOZ 3371201
1 szt. 1 kart. zbior. z 192 szt. 5904913810044 5904913812673
12 cm
Numer artykułu 3005526
BLOZ 3371501
1 szt. 1 kart. zbior. z 168 szt. 5904913810051 5904913812680
15 cm
Numer artykułu 3005535
BLOZ 3371301
1 szt. 1 kart. zbior. z 132 szt. 5904913810068 5904913812697

Zastosowanie

Do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków; jako opatrunek odciążający przy uszkodzeniach układu kostnostawowego (zwichnięciach i skręceniach).

Multimedia