bg-country-switch

Polityka Cookie

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia, 2016r.

1. Informacje ogólne
W trakcie odwiedzania stron internetowych firmy HARTMANN, następuje zapamiętywanie informacji na Twoim urządzeniu końcowym w postaci pliku „cookie”. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki, zapamiętywane na Twoim urządzeniu końcowym, które zachowują określone ustawienia i dane, służące do wymiany informacji z witrynami firmy HARTMANN poprzez Twoją wyszukiwarkę.

Na przykład, pliki cookies pozwalają firmie HARTMANN dostosowywać daną stronę internetową dla lepszej realizacji Twoich potrzeb i zainteresowań, a także do zachowania Twojego hasła, aby unikać konieczności jego każdorazowego wprowadzania. Firma HARTMANN z zasady nie gromadzi nigdy danych osobowych poprzez pliki cookies, jeżeli nie otrzyma od Ciebie wyraźnej zgody na takie postępowanie.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma HARTMANN rozpoznawała Twoje urządzenie końcowe, prosimy o skonfigurowanie Twojej wyszukiwarki internetowej w taki sposób, aby wszystkie pliki cookies zostały z Twojego urządzenia usuwane, zaś nowe, przychodzące pliki cookies były blokowane lub też, aby przed każdą próbą zachowania pliku cookie do pamięci był wyświetlany stosowny komunikat ostrzegawczy. Poniżej są podane skrótowe instrukcje wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre funkcje na stronach internetowych firmy HARTMANN mogą nie działać lub działać niewłaściwie bez plików cookies.

2. Rodzaje plików cookies
Pliki te można przypisać do czterech kategorii, zależnie od ich funkcji i zgodnego
z przeznaczeniem celu: pliki cookies niezbędne, pliki wydajnościowe, pliki cookies funkcjonalne oraz pliki dla celów marketingowych.

a. Pliki cookies niezbędne
są potrzebne do nawigacji w obrębie stron internetowych firmy HARTMANN oraz do obsługi podstawowych funkcji na tych stronach, takich jak wygenerowanie anonimowej sesji identyfikatorów dla powiązania szeregu związanych ze sobą zapytań na ich drodze do serwera.
b. Pliki cookies wydajnościowe
umożliwiają gromadzenie informacji dotyczących korzystania ze stron internetowych firmy HARTMANN. Dane te obejmują, na przykład, stosowane wyszukiwarki internetowe i systemy operacyjne, nazwy domen uprzednio odwiedzanych witryn, liczbę wizyt, średni czas przebywania na stronie oraz strony wywoływane. Te pliki cookies nie przechowują żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę użytkownika. Informacje, jakie są za pomocą tych plików gromadzone zostają ze sobą kojarzone, pozostając anonimowymi. Pliki cookies wydajnościowe służą poprawie przyjaznego charakteru danej strony internetowej dla użytkownika
i zwiększenia dzięki temu jego doświadczenia w zakresie korzystania z zawartych na niej opcji. Pliki cookies tego rodzaju można zablokować poprzez utworzenie pliku cookie wyłączania (exclusion cookie).

c. Pliki cookies funkcjonalne
umożliwiają danej stronie internetowej zbieranie informacji, dostęp do której dany użytkownik już uzyskał (identyfikator użytkownika, wybór języka lub lokalizacja użytkownika). Celem jest zaoferowanie użytkownikowi ulepszonych, spersonalizowanych funkcji. Pliki cookies funkcjonalne są też stosowane do aktywacji zleconych funkcji, takich jak funkcja odtwarzania filmów wideo.

d. Pliki cookies dla celów marketingowych
są wykorzystywane do oferowania bardziej istotnych treści określonym użytkownikom, wychodząc na przeciw ich konkretnym zainteresowaniom. Są one również stosowane do ograniczania częstości wyświetleń reklam oraz do pomiaru
i kontroli skuteczności reklamowych kampanii. Pliki te rejestrując czy użytkownicy odwiedzili daną stronę czy nie oraz jakie treści na tej stronie pozostawały w kręgu ich zainteresowań. Uzyskane w ten sposób dane mogą też być również udostępniane stronom trzecim, na przykład twórcom reklam. Te pliki cookies są często wyposażane w linki do funkcji na witrynach stron trzecich. Pliki cookies tego rodzaju można zablokować poprzez utworzenie pliku cookie zastrzeżenia (opt-out cookie).

3. Google Analytics
Strona niniejsza korzysta z analitycznej usługi internetowej o nazwie Google Analytics, jaką świadczy firma Google, Inc. (zw. dalej „Google”). 
Google Analytics korzysta z plików cookies jedynie w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i przez nie skracany.
W imieniu dostarczyciela strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje dla celów oceny Twojego korzystania z danej strony internetowej, kompilując raporty
z aktywności na stronach dla jej operatorów oraz świadcząc inne usługi, odnoszące się do aktywności na stronach
i wykorzystywania internetu dla właściciela danej strony. Google nie kojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, jakie Google posiada. Masz prawo do odmowy korzystania z plików cookies poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru na Twojej wyszukiwarce. Jednakże prosimy zauważyć, że odmowa korzystania z plików cookies może się wiązać
z ograniczeniami w dostępie do niektórych funkcji na danej stronie internetowej. Ponadto, możesz nie dopuścić do gromadzenia i wykorzystywania danych (plików cookies i adresów IP) przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki z następującego adresu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4. SiteCore
Na tej stronie, dane są zbierane i zachowywane dla celów marketingu i optymalizacji przy wykorzystaniu technologii firmy SiteCore Corporation A/S. Z danych tych są tworzone profile i aliasy. Gromadzenie danych jak i przechowywanie danych może być w dowolnym czasie anulowane ze skutkiem na przyszłość pod:

SiteCore Privacy Policy (link do SiteCore)

5. Deaktywacja plików cookies
Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają odrzucanie i/lub kasowanie plików cookies, albo pojedynczo albo wszystkich od razu. Procedury te zależą od rodzaju posiadanej wyszukiwarki. Poniżej są zamieszczone linki do wszystkich, najczęściej stosowanych wyszukiwarek. Prosimy pamiętać o odrzucaniu/kasowaniu plików cookies we wszystkich wyszukiwarkach stosowanych do odwiedzania stron internetowych firmy HARTMANN:
1. Internet Explorer - kliknij, aby zobaczyć stronę.
2. Chrome - kliknij, aby zobaczyć stronę.
3. Firefox - kliknij, aby zobaczyć stronę.
4. Safari - kliknij, aby zobaczyć stronę.
5. Safari - kliknij, aby zobaczyć stronę.
6. Flash cookies - kliknij, aby zobaczyć stronę.
7. iPhone, iPad i inne urządzenia firmy Apple - kliknij, aby zobaczyć stronę.
8. Wszystkie telefony i inne urządzenia z programem operacyjnym Android - kliknij, aby zobaczyć stronę.
9. Wszystkie telefony i inne urządzenia z programem operacyjnym Windows 7 - kliknij, aby zobaczyć stronę.
10. Informacje, dotyczące blokowania pików cookies Flash znajdują się na witrynie firmy Adobe www.dobe.com.

Firma HARTMANN nie udziela żadnych gwarancji odnośnie prawidłowego działania procedur odrzucania/kasowania na podanych powyżej linkach i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

Ponadto, istnieje możliwość zastrzeżenia wykorzystywania plików cookies przez Google poprzez wejście na stronę Google reklamującą stronę zastrzegania (opt-out), a także można zastrzec korzystanie z plików cookies przez stronę trzecią, wchodząc na stronę zastrzegania (opt-out) Network Advertising Initiative.

Można też w swoisty sposób zastrzec dane, zgromadzone i wykorzystywane przez Google Analytics poprzez zainstalowanie opcji programowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące polityki firmy HARTMANN w zakresie plików cookies, prosimy skontaktować się z Działem Ochrony Danych firmy HARTMANN z wszelkimi pytaniami i sugestiami.

Dotycząca plików cookies polityka jest okresowo aktualizowana. U góry niniejszej strony jest podana data jej ostatniej aktualizacji.