bg-country-switch

Na stahnutie


Výuková videa

Chirurgická dezinfekce rukou
Dermatologické aspekty hygieny rukou

Dezinfekčné programy

Dezinfekční program

Vzorový dezinfekční program sestavený z dezinfekčních přípravků HARTMANN

PDF ke stažení
Velikost souboru: 169 kB

Dezinfekční program pro ambulance

Vzorový dezinfekční program pro ambulance sestavený z dezinfekčních přípravků HARTMANN

PDF ke stažení
Velikost souboru: 165 kB

Správne postupy dezinfekcie

Hygiena rukou - výzva k akci

Tato brožura vysvětluje na základě vědeckých studií, jaký vliv má compliance hygieny rukou na míru nozokomiálních nákaz a jak lze zvyšovat compliance hygieny rukou.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 2,76 MB

Chirurgická dezinfekce rukou

Plakát s návodem k provádění chirurgické dezinfekce rukou přípravky Sterillium.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 969 kB

Hygienická dezinfekce rukou

Plakát s návodem k provádění hygienické dezinfekce rukou metodou vlastní odpovědnosti.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 1,06 MB

5 momentů pro hygienu rukou

Plakát s uvedením 5 situací podle WHO, kdy je nezbytné provést hygienickou dezinfekci rukou.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 1,40 MB

Informačné materiály

Dezinfekce v ambulanci a ošetřovatelské péči

Brožura o základních zásadách dezinfekce v ambulancích a při ošetřovatelské péči.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 837 kB

Hygiena v lékárně

Brožura s návody k provádění dezinfekce v lékárnách, včetně vzorového dezinfekčního programu.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 2,85 MB

Cestování

Materiál informující o používání dezinfekcí při cestování.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 1,44 MB

Dávkovací tabulka

Pomůcka ke zjištění správného množství koncentrátu při přípravě pracovního roztoku.

PDF ke stažení
Velikost souboru: 234 kB