bg-country-switch

Jeden deň vo Francúzsku

Náš prístup k riešeniu problémov v oblasti zdravotnej starostlivosti sa začal rozvíjať v 19. storočí vďaka silnému partnerstvu medzi našim zakladateľom a britským chirurgom. Toto odhodlanie sa dnes premieta do spôsobu, akým vyvíjame niektoré z našich najlepších riešení pre osoby trpiace inkontinenciou.

Kto sa stará o ošetrovateľov?

"Ako sa môžete dobre starať o ľudí, ak Vám chýbajú zamestnanci?" hovorí Christine Metzová, riaditeľka marketingu divízie hygieny spoločnosti HARTMANN vo Francúzsku. Zároveň ponúka odpoveď na túto otázku.

Prudký nárast počtu pacientov v dôsledku nárastu počtu chronických ochorení a starnutie populácie si vyberá svoju daň a predstavuje skutočne „bolestivý bod“ pre sestry a fyzioterapeutov, ktorí denne pracujú sinkontinentnými pacientmi a obyvateľmi domovov pre seniorov.

„Ošetrovatelia zabúdajú na jednoduché úkony, napríklad na to, že musia posteľ zdvihnúť do správnej úrovne, alebo že musia pacienta správne napolohovať tak, aby mohli dobre manipulovať s pomôckami,” hovorí paní Bannierová, vrchná sestra Fakultnej nemocnice v Dijone vo Francúzsku. „Je to dané tým, že nemajú čas. Preto opakujú úkony, ktoré im spôsobujú bolesť, a výsledkom je, že z tímu 14 ošetrovateľov je tretina ľudí v pracovnej neschopnosti kvôli svalovým problémom či bolestiam chrbtice.”

Christine Metzová, riaditeľka marketingu divízie hygieny spoločnosti HARTMANN vo Francúzsku, tvrdí, že tento problém budí pozornosť na celoštátnej úrovni, a dokonca i na úrovni ministra zdravotníctva. “Predstavte si, že ste v nemocnici, kde chýbajú ošetrovatelia,” hovorí Christine. „Ako sa môžete dobre starať o ľudí, keď vám chýbajú zamestnanci?”

Christine vo svojom odbore pôsobí už dvadsaťpäť rokov, a preto jej prináleží hlavné miesto pri riešení problémov, ktoré sa v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti vyskytnú.

„Naozaj sme mysleli na to, že keby sa nám podarilo nájsť výrobok, s ktorým by sa ľahko manipulovalo adal by sa ľahko nasadiť, bola by to pre všetkých veľká pomoc,“ hovorí Christine. „Práve to bola počiatočná myšlienka pre vývoj produktu MoliCare Elastic.”

Zlomový bod

Moderná architektúra - to je fakultná nemocnica v Dijone, vo Francúzsku

Október 2015. Fakultná nemocnica v Dijone vo Francúzsku. “Dvadsiatim siedmim skúseným ošetrovateľom, ktorí sa zúčastnili prvých testov, sme dali novo navrhnutý produkt a vyzvali sme ich, aby ho vyskúšali. Bol to okamžitý úspech,” hovorí Christine.

Podľa nej však tento test nestačil na to, aby sa dostatočne preukázali výhody produktu, takže tím HARTMANN-u potreboval ísť ešte o krok ďalej.

Do ďalšej etapy testovania sa zapojilo sto ošetrovateľov spolu s fyzioterapeutmi. Oslovení boli tiež odborníci na ergonómiu, ktorí merali, sledovali a vyhodnocovali výhody tohto produktu.

“Na ruky, chrbát a paže sme im umiestnili senzory a merali sme rozdiel tlaku a napätia počas nasadzovania tradičného výrobku a pri používaní produktu MoliCare Elastic. Vďaka tomu sme mohli v závere tieto dva postupy porovnať.”

Prekvapivo výrazné zníženie námahy prstov u ošetrovateľov, vďaka používaniu inkontinenčných pomôcok MoliCare Elastic od HARTMANN bolo vedecky dokázané. Dúfame, že takýchto úspešných dní zažije Christine, naša francúzska kolegyňa, viac.

Výsledky testovania prototypu ukázali:

  • zníženie namáhania prstov a tlaku v „kliešťovej pozícii“ o 19 %,
  • zníženie namáhania prstov pri „úchope všetkými prstami“ o 22 %,
Pri používaní MoliCare Elastic od HARTMANN sa znižuje aj námaha, ktorá zaťažuje celú ruku.
  • zníženie namáhania pri „natiahnutej dlani“ a namáhanie ruky „pri rotácii“ o 24 %,
  • zníženie času nutného k aplikácii plienky o 20 % (aplikácia v štyroch krokoch namiesto ôsmich).

1. apríla 2016 boli plienky MoliCare Elastic oficiálne uvedené na trh. Od dodávateľa výrobkov až po partnera v zdravotníctve. Podľa Christine malo byť toto riešenie na trhu už dávno: “Dívam sa na to, čo je MoliCare Elastic teraz, a spomínam, ako sme sa v roku 2014 pýtali – čo môžeme robiť? Ako môžeme byť lepší? Aká je budúcnosť inkontinencie? A čo vlastne ošetrovatelia, obyvatelia domovov pre seniorov a pacienti potrebujú? Aký by mohol byť nový štandard?”

Christine si však tieto otázky nemohla zodpovedať sama. Odpoveď priniesla až spolupráca a výmena znalostí v rámci výskumných a vývojových tímov, medzi marketérmi v jednotlivých krajinách, predajnými tímami, technickými sestrami, fyzioterapeutmi a odborníkmi na ergonómiu.

“Zavreli sme sa v miestnosti, vzali do rúk náš aktuálny výrobok a roztrhli ho. A potom znovu a znovu – akýmkoľvek možným spôsobom a nástrojom, aký si dokážete predstaviť,” hovorí Christine. „Skúšali sme tiež hrať rolu pacienta a zistiť, či nájdeme niečo, čo by starostlivosť mohlo uľahčiť. Niečo, čo by naozaj pomohlo nielen našim zákazníkom a ošetrovateľom, ale samozrejme tiež pacientom.”

Môže ísť o viac než iba o profesionálne riešenie

Výrobok MoliCare Elastic bol navrhnutý tak, aby plnil tiež každodenné potreby tých, ktorí poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.

Nedávno prevedené štúdie zistili, že viac než 30 % populácie v 20 európskych krajinách sa niekedy ocitlo v roli neoficiálnych ošetrovateľov. Takmer 8 % populácie dokonca poskytovalo častú ošetrovateľskú starostlivosť (po dobu najmenej 11 hodín týždenne). Ženy atí, ktorí poskytujú starostlivosť často, sa pritom sťažujú na zníženú úroveň duševnej pohody.

„Pokiaľ budeme môcť ošetrovateľov zbaviť emočného stresu, dosiahneme väčšieho úspechu, ako keď budeme mať nový produkt,” hovorí Irina Zhdanová, vedúca oddelenia inkontinencie spoločnosti HARTMANN. Sme schopní ošetrovateľom a ľuďom, ktorí im pomáhajú, ponúknuť pocit úľavy. A to je hlavný dôvod, prečo stojí za to denne spolupracovať s našimi partnermi.”

Zvyšujúci sa počet dlhodobo chorých pacientov a starnúcej populácie len potvrdzujú presvedčenie Iriny Zhdanovej, že budúcnosť v oblasti ošetrovateľstva je tiež v domácej starostlivosti.

„Tí, ktorí potrebujú starostlivosť od svojich blízkych, často bojujú s rovnakým pocitom: nechcú predstavovať bremeno pre svojich blízkych, ktorí sa o nich starajú,” hovorí Irina.” Pre nich to tiež znamená veľa emočného stresu. Preto sú vďační, pokiaľ vedia, že ľudia, ktorí sa o nich starajú, majú k dispozícii riešenie, ktoré im uľahčí život. Pokiaľ môžeme hrať určitú rolu v tom, že tieto riešenia umožníme, potom sme išli o krok ďalej pre zdravie.”

Aby naplno vyskúšala potenciál produktu Elastic, rozhodla sa Irina otestovať ho na pacientoch sama. Práve Elastic je tiež jedným z výrobkov, ktoré vidí každý deň v malej vitríne na stene vlastnej kancelárie.

„Bola som úprimne prekvapená, aký rozdiel výrobok Elastic v procese aplikácie prináša. Toto riešenie má potenciál nastaviť nový štandard na trhu s výrobkami pre ošetrovanie inkontinencie,“ zdôrazňuje Irina.