bg-country-switch

Dodržovanie pravidiel je možné zlepšiť

Riadenie hygieny

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si počas dvanásťhodinovej pracovnej zmeny musia v závislosti na počte pacientov a intenzite starostlivosti umyť ruky až stokrát. Inapriek tomu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že miera dodržovania pravidiel hygieny rúk „sa väčšinou pohybuje hlboko pod hranicou 40 %”. Častou príčinou sú rôzne prekážky, vrátane časovej tiesne či nedostatku prostriedkov, čo sa týka hlavne rozvojových krajín. Ďalší problém vzhľadom na hygienu rúk predstavuje uskutočniteľnosť pracovných procesov v otázke, ktorú niektorí odborníci nazývajú one-size-fits-all (jedna veľkosť pre všetkých). Lekári, sestry a zdravotníci po celom svete zvádzajú rovnaký boj, ale zatiaľ bezvýsledne. Ako je možné, že sa takú banalitu nedarí vyriešiť ani v dobe, keď sa z nej stáva naliehavý problém?

Sledovanie kvality dodržiavania hygienických štandardov vyžaduje spracovanie veľkého objemu dát. Preto je do tabletu zaznamenávaný každý prípad jednotlivo.

Ako sa zrodilo jednoduché riešenie

Ignaz Semmelweis, na dobovom obrázku, bol jedným z prvých priekopníkov hygieny rúk
Ignaz Semmelweis

„Rok 1847, keď lekár Ignaz Semmelweis objavil, že starostlivá hygiena rúk zachraňuje životy matiek po pôrode, bol pre hygienu rúk bodom zvratu. Od tohto momentu sa odvíja naše vnímanie protiinfekčných opatrení,” hovorí Dr. Gian Carlo Sciuchetti, generálny riaditeľ spoločnosti BODE Chemie GmbH a jej vedeckého centra BODE SCIENCE CENTER, ktoré je zároveň špičkovým vedeckým strediskom spoločnosti HARTMANN.”

Takmer o 170 rokov neskôr však zdravotníctvo čelí ďaleko väčšiemu množstvu výziev.

Objavuje sa riziko, že rýchly rozvoj rezistentných baktérií zníži účinnosť antibiotík, a zároveň sa zvyšuje nutnosť dôslednej hygieny rúk a povrchov. Odhaduje sa, že globálny výskyt nozokomiálnych infekcií neklesá pod 1,4 milióna prípadov, v skutočnosti však pravdepodobne pôjde o omnoho väčšie číslo.

Iba v krajinách Európskej únie spôsobujú, podľa európskeho Centra pre prevenciu infekcií (ECDC), infekcie zapríčinené baktériami rezistentnými na antimikrobiotiká 25 000 úmrtí ročne. Našťastie existujú národné iniciatívy (napríklad nemecká AKTION Saubere Hände alebo Kampaň za čisté ruky) a globálne smernice (ako 5 momentov pre hygienu rúk Svetovej zdravotníckej organizácie a oddelenie Dezinfekcie spoločnosti HARTMANN), ktoré sa snažia zlepšiť dodržiavanie pravidiel hygieny všeobecne, ale i priamo hygieny rúk.

Na križovatke vedy a hygieny

Použitie tekutého mydla je neoddeliteľnou súčasťou nášho unikátneho Evolučného konceptu hygieny rúk.

„Výskum ukázal, kde máme priestor pre zlepšenie,” hovorí Gian Carlo. „Vedeli sme, že multimodálny prístup tak, ako ho odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, je najlepší, ale chceli sme, aby naše riešenie bolo jednoduché a šité na mieru potrebám klienta.”

Hygienická kampaň spoločnosti HARTMANN pre nemocnice začala v roku 2013 vŠpanielsku pilotným programom IMPULSA. Podľa Giana Carla sa tento program sústredil na správne rozmiestnenie hygienických prostriedkov a na školenie personálu.

„Chceli sme taktiež získať spätnú väzbu z klinickej praxe,” dodáva Gian Carlo. „Vďaka nej potom mali zdravotníci prehľad, ako sa na ich pracovisku zlepšuje hygiena rúk. Túto funkciu teraz plní aplikácia eHealth.“
Gian Carlo je tou správnou osobou, ktorá nám predstaví úspech postupu známeho ako Evolučný koncept hygieny rúk
Gian Carlo

Španielske sloveso impulsar, ktoré dalo pilotnému programu meno, znamená tlačiť či posunúť vpred. A presne to sa tiež stalo. K dnešnému dňu bol program zavedený vo viac než 150 nemocniciach po celom Španielsku. Ďalej sa v hygiene rúk podarilo preškoliť vyše 9 000 zdravotníkov a 24 skupín zdravotníkov a manažérov. Viac než 100 sestier teraz pomáha v španielskych nemocniciach budovať tímy, ktoré majú dodržiavanie pravidiel hygieny zlepšiť.

Ide o postup z roku 2016, ktorý teraz poznáme ako Evolučný koncept. Ten v súčasnosti zavádzajú i nemocnice v Nemecku av ďalších európskych štátoch.

„Uvedomujeme si, že v snahe zlepšiť dodržiavanie hygienických pravidiel čelia zdravotníci najrôznejším výzvam. Našim hlavným cieľom je poskytnúť im podporu,” hovorí Gian Carlo. „Práve oni sú totiž v dodržiavaní pravidiel hygieny kľúčovým prvkom a majú potenciál ovplyvniť celkový ekosystém nemocnice. Naša úloha znie veľmi jednoducho: pomôcť im dostať sa o krok ďalej.”