bg-country-switch

Supermodelka a humanitárna pracovníčka

Ako sa česká supermodelka stala vedúcim obhajcom starších ľudí - a pomohla prelomiť tabu o inkontinencii.

Tatiana Gregor Brzobohatá hovorí na akcii Asociácie spoločenskej zodpovednosti. Tatiana je tiež ambasádorkou značky HARTMANN

Asi by ste si nemysleli, že bývalá Miss World je človekom, ktorý by mal hrať významnú rolu pri pomoci seniorom prekonávať problémy spojené s inkontinenciou. Ale presne to Tatiana Gregor Brzobohatá v rámci svojej rozsiahlej práce v prospech seniorov v rodnej Českej republike i v zahraničí robí.

Tatiana, ktorá už dva roky vystupuje ako ambasádor značky HARTMANN v Českej republike a na Slovensku, sa o pomoc hendikepovaným seniorom začala zaujímať pár mesiacov potom, ako bola v roku 2016, iba v 18-tich rokoch, korunovaná na Miss World.

Počas tohto obdobia využila svoju novonadobudnutú slávu a pomohla rôznym známym medzinárodným charitatívnym organizáciám vybrať viac než desať miliónov dolárov. Po čase si stále viac začala uvedomovať, že je stále prehliadaná jedna dôležitá skupina občanov: seniori.

„Bola som rada, že som mohla využiť svojej pozície Miss World a pomôcť zraniteľným deťom, ľuďom trpiacim rôznymi ochoreniami apostihnutím, i ľuďom trpiacim chudobou, prírodnými katastrofami a vojnovými konfliktmi“, spomína Tatiana. „zdalo sa mi ale, že sa skoro žiadna pozornosť nevenuje potrebám seniorov.“

V minulom roku sme mohli Tatianu Gregor Brzobohatú vidieť aj v OSN, kde zastupovala české mimovládne organizácie na zasadaní hodnotiacom oblasti udržateľného rozvoja

Supermodelka a humanitárna pracovníčka

Preto v roku 2008, povedľa blýskavej kariéry supermodelky, založila Tatiana nadáciu Krása pomoci, ktorá má za cieľ podporovať seniorov v Českej republike.

Nadácia poskytuje praktickú pomoc i špičkovo preškolených sociálnych pracovníkov s cieľom, aby seniori zostávali doma a neboli presunutí do ústavnej starostlivosti. Nadácia tiež prevádzkuje programy, ktoré majú za cieľ presvedčiť firmy, aby zamestnávali starších ľudí a motivovali mladých k návštevám starších spoluobčanov v rámci ich komunity.

Ako hlavná predstaviteľka charitatívnej organizácie sa Tatiana angažuje ako doma v Českej republike, tak i na medzinárodnom poli, a zvyšuje povedomie o potrebách seniorov ako medzi zodpovednými osobami, tak u širokej verejnosti.

Nedávno sa obrátila na svetových politikov pri vrcholných schôdzkach Organizácie spojených národov, kde zdôrazňovala výzvy spojené s celosvetovo rýchlo starnúcou populáciou a propagovala pozitívny prístup k starým ľuďom. V minulom roku Tatiana zastupovala české mimovládne organizácie na zasadnutí hodnotiacom ciele Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja. Na konci tohto roku sa tiež zúčastní veľkej konferencie Organizácie spojených národov na tému starnutia populácie.

Tatiana Gregor Brzobohatá sa vo svojich humanitárnych aktivitách zameriava aj na staršiu generáciu. Osobne vyzýva, aby sme sa nebáli otvorene hovoriť o probléme inkontinencie

Stále v styku so seniormi

I napriek všetkým týmto povinnostiam si Tatiana vždy urobí čas na kontakt so zástupcami staršej generácie. Hovorí: „Rada počúvam, čo je pre seniorov dôležité - veľmi často je to, i napriek ich pokročilému veku, udržanie si vlastnej nezávislosti.“ A to formuje prácu, ktorú robíme v našej nadácii.

„Veľmi rada s nimi trávim čas. Rada počúvam príbehy, ktoré mi rozprávajú a smejem sa s nimi. Takéto stretnutia tomu celému dávajú zmysel“.

Vďaka kontaktom so seniormi sa Tatiana dozvedela, koľko z nich trpí inkontinenciou. „Inkontinencia môže mať vážny dopad na životy ľudí bez ohľadu na ich vek“, hovorí Tatiana. „Ale pre mnohých z nich ide o veľmi nepríjemný problém a často sa hanbia požiadať o pomoc, keď ju potrebujú“.

Prelomiť tabu o inkontinencii

„Hovorila som o probléme inkontinencie na verejnosti a niektorí seniori mi potom povedali, že im to pomohlo byť v tejto téme viac otvorení. Snažím sa dodať ľuďom odvahu, aby navštívili svojho lekára a získali tam správnu liečbu a produkty, ktoré by im pomohli. Táto iniciatíva môže urobiť mnoho.“

Rovnako zapálene Tatiana propaguje i cvičenia na posilňovanie svalov panvového dna. Vysvetľuje: „Tieto cvičenia sú jednoduché a môže ich cvičiť takmer každý. Môžu znamenať veľkú pomoc pri zvládaní inkontinencie i pri jej prevencii. Naši sociálni pracovníci radia klientom postupy, ktoré sú pre nich najvhodnejšie.“

Neotrasiteľné odhodlanie

Desať rokov potom, ako založila svoju nadáciu, sa Tatianino nadšenie pre zmenu života staršej generácie nevytráca.

„Vyrástla som v českej dedinke, a mala som neuveriteľné šťastie, že som mohla veľa času tráviť s mojimi prarodičmi a dokonca i s praprarodičmi“, spomína. „Mali veľký podiel na mojej výchove i na výchove mojich súrodencov. Myslím, že táto skúsenosť mi dala schopnosť empatie k staršej generácii. Chcem pokračovať v snahe zlepšovať ich kvalitu života tak dlho, ako len budem môcť“.