bg-country-switchPosilňujeme dôveru
u vašich zákazníkov

S výrobkami HARTMANN pre domáce použitie si môžete byť istí,
že zákazníkom dávate šancu starať sa zodpovedne o svoje zdravie.

Vzťahy s lekárňami budujeme na obojstrannej dôvere, dlhodobej spoľahlivosti a osobných vzťahoch. Sme nielen pohotovým dodávateľom produktov pre zdravie, ale i profesionálnym poradcom lekárnikov. Preto sa snažíme našim partnerom z radu lekárni ponúknuť vždy niečo viac než len výrobok – či už ide o asistenciu pri podpore predaja či zdieľaní našej medikálnej kompetencie v oblasti inkontinencie, hojení rán a diagnostiky.

HARTMANN je značkou, ktorú ľudia poznajú a dôverujú jej už 200 rokov. Naša cesta do ich domovov začína práve v lekárňach. Len vďaka spolupráci s vami tak môžu tisíce ľudí po celom svete využívať špičkové prístroje a testy pre domácu diagnostiku, produkty pre ošetrovanie rán a drobných úrazov či pomôcok pri problémoch s inkontinenciou.