Evolučný koncept
hygieny rúk

I tie najmenšie zmeny môžu byť zásadným
krokom k zníženiu rizika infekcií.

Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) sa každý rok v Európe nakazí viac ako 4 milióny pacientov infekciou behom pobytu v nemocnici.

Ako je to možné, keď sme dnes už dávno poučení o dôležitosti hygienických opatrení a máme k dispozícii tie najúčinnejšie dezinfekčné prípravky? V čom je problém?

Mať skvelé produkty samo o sebe nestačí. Niekedy práve tie najmenšie veci robia ten najväčší rozdiel. Ako napríklad správna a dôsledná hygiena rúk.

Ruky sú faktorom číslo jedna v prenášaní infekcii v nemocniciach, a riešenie je teda nasnadě – uistiť sa, že každý zdravotník má skutočne čisté ruky. V skutočnosti to však nie je tak jednoduché, ako sa zdá. Preto HARTMANN vyvinul Evolučný koncept hygieny rúk.

Evolučný koncept zavádza jasnú a efektívnu metodiku hygieny rúk a stanovuje postupy kontroly jej dodržovania. Koncept spojuje päť kľúčových oblastí stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre úspešné zavedenie stratégie hygieny rúk na pracovisko:

1) zavedenie systémových zmien
2) hodnotenie a spätná väzba
3) pútače, plagáty a ďalšie pripomienky umiestnené na pracovisku
4) vytvorenie pracovného prostredia podporujúceho bezpečnosť a zodpovednosť
5) tréning a vzdelávanie

Ako teda postupujeme pri zavádzaní Evolučného konceptu na zdravotníckom pracovisku?

1) Analýza aktuálneho stavu

Aby sme mohli navrhnúť riešenie na mieru každej nemocnici, je potrebné sa najskôr dôkladne zoznámiť s aktuálnou situáciou v hygiene rúk. Celý proces preto začína konzultáciami v nemocnici, behom ktorej analyzujeme súčasný stav na každom oddelení.

2) Infraštruktúra

Základným kameňom Evolučného konceptu sú dezinfekčné prípravky Sterillium, ktoré sú symbolom efektívnej a šetrnej dezinfekcie už viac než 50 rokov. Mať tie správne prípravky však samo o sebe nestačí. Dôležité je dosiahnuť to, aby ich personál naozaj používal. Dezinfekčné prípravky preto musia byť pripravené na tých správnych miestach, čo najviac viditeľné, a teda použiteľné vždy, keď to je potrebné. Jednoducho umiestnené tak, že sa im v podstate nedá vyhnúť.

3) Vzdelávanie

Ako náhle je infraštruktúra pripravená, prichádza chvíľa na preškolenie personálu – aby každý presne vedel, kedy a ako dezinfikovať ruky. Pri školení zdravotníckych pracovníkov kombinujeme klasické semináre s modernými online nástrojmi. Východiskom je koncept Svetovej zdravotníckej organizácie 5 momentov pre hygienu rúk.

4) Klinická prax

Keď už každý pracovník vie, ako predchádzať nemocničným infekciám a má k dispozícii potrebné vybavení, stále je potrebné sledovať, ako sa určené postupy používajú v praxi. Pre tento účel sme vyvinuli aplikácie pre sledovanie vykonávanej hygieny rúk a dodržovanie štandardizovaných postupov. Zaznamenané dáta sú okamžite vyhodnocované, preto je možné priebežne sledovať pokrok, ktorý nemocnica dosiahla, a odhaliť slabé miesta. Na tomto základe je možné navrhnúť cielené opatrenia k ďalšiemu zlepšeniu a vytvoriť odporučenia nie len pre celé zdravotnícke zariadenie, ale dokonca pre jednotlivé oddelenia.

Evolučný koncept hygieny rúk bol uvedený v apríli 2016 a od tej doby spoločne s našimi dezinfekčnými prípravkami prispieva k lepšej ochrane pacientov i personálu pred infekciami.

Správna hygiena rúk dokáže významné znížiť počet infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, a tým zaistiť väčšiu bezpečnosť pacientov.