Dávkovanie a doplnky

7 Sortimente (15 produkty)

Výdajníky - dispenzory

Wall Holder

Dávkovacie a aplikačné pomôcky

BODE X-Wipes+Kohrsolin FF

Dezinfekčné vane

školenie a kontrolné materiály

BODE X-Wipes + Mikrobac forte