Korsolex® plus

Bezaldehydový dezinfekčný prípravok na nástroje s vynikajúcim čistiacim účinkom.
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

78333
Dobre rozpúšťa nečistoty, vysoká materiálová kompatibilita; možno ho použiť v ultrazvukových kúpeľoch.

Korsolex® plus

1 bal. x 4 ks.

Informácie o produktoch 2 l
číslo výrobku
9802644
Bode kód
9738924
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4031678016532
Obsah
1 kartón á 4 kus
EAN
4031678016549

Informácie o produktoch 5 l kanyster
číslo výrobku
9802663
Bode kód
9738973
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678030590
Obsah
1 kartón á 1 ks
EAN
4031678030590
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
1 bal. x 4 ks.
2 l
číslo výrobku 9802644
Bode kód 9738924
1 ks á 1 ks 1 kartón á 4 kus 4031678016532 4031678016549
5 l kanyster
číslo výrobku 9802663
Bode kód 9738973
1 ks á 5 l 1 kartón á 1 ks 4031678030590 4031678030590

Přihláška / Žádost

74465
Korsolex ® plus má vynikajúcu materiálovú znášanlivosť a môže byť preto používaný na dezinfekciu spojenú s čistením termostabilných a termolabilných nástrojov (flexibilných endoskopov) manuálne alebo cirkulačné metódou rovnako tak ako v ultrazvukovom kúpeli.

Dokumenty

Multimedia