Súpravy pre ošetrovatelskú prax

11 Sortimente (15 Produkty)

Močová katetrizácia

Rany

Odstránenie stehov

Dialýza

Predoperačná dezinfekcia

Doplnky

Malé chirurgické výkony

Sterilné zákrokové sety

Dentálne sety

Anestézia

Punkčné sety