bg-country-switch
Veroval®

Zodpovedné riadenie zdravia srdca

Nová generácia meracích prístrojov navrhnutých na prevenciu ochorení srdca a infarktu vám pomôže sledovať váš zdravotný stav. Súčasťou nového radu prístrojov predávaných v lekárňach sú dva prémiové prístroje na meranie krvného tlaku s integrovanou detekciou srdcovej arytmie a mobilný prístroj na meranie EKG a krvného tlaku na prevenciu infarktu. Toto kombinované zariadenie je počas tridsaťsekundového merania schopné detegovať fibriláciu predsiení a zaznamenať ju na elektrokardiogram. Takto získané údaje umožnia lekárovi urobiť prvotné závery ohľadom rizika infarktu a podniknúť nutné terapeutické kroky na obmedzenie rizikových faktorov a predchádzanie infarktu. Keďže celková profylaxia infarktu
v sebe zahŕňa obmedzenie celkových rizikových faktorov, je tento rad meracích zariadení doplnený kúpeľňovou váhou
na meranie a analýzu hodnôt a náramkom na presnú analýzu cvičenia.

Tlakomery spĺňajú všetky požiadavky každodenného používania v nemocniciach. Mali by byť schopné dodávať presné
a spoľahlivé merania. Špeciálny softvér umožňuje centrálne ukladanie hodnôt životných funkcií a ich následné vzájomné porovnávanie a editáciu vo forme prehľadného grafického výstupu. Konečným výsledkom sú komplexné dlhodobé záznamy základných životných funkcií, ktoré poskytujú presný obraz vášho vlastného zdravia ako súčasť moderného zdravotníckeho plánu prevencie, ktorý váš lekár môže využiť počas stanovovania diagnózy a následnej liečby. Týmto spôsobom tieto nové meracie zariadenia prispievajú k udržovaniu zdravia a na prevenciu vážnych sekundárnych ochorení.