Första Hjälpen

När behovet plötsligt uppstår är det av stor betydelse att första hjälpenförband finns nära till hands. Genom att ständigt utveckla nya former, applikationer och material kan vi hjälpa i olika situationer för både stora och små.