Lastodur®

Permanentelastisk långsträckt binda för varaktig kompression
  • Produkter
  • Användning
  • Multimedia

Produkter

55888
Permanentelastisk långsträckt binda med väl kontrollerad kompression för god anpassning. Hållbar lindning, som ska tas bort vid stillasittande. Luftgenomsläpplig, hudvänlig och hållbar. Kan tvättas vid 60°C och steriliseras (i autoklav vid 134°C). Hudfärgad med förbandsklämmor. Finns i två varianter med olika kompressionsnivå.

Lastodur® strong

55888
För kraftigare kompression med en elasticitet på cirka 180%

Sträckt längd 7 meter, lösa i ask

Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9316314
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213264
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500726818
Produktinformation 8 cm
Artikelnummer
9316324
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213271
Innehåll
1 kartong med 18 askar
EAN
4049500578790
Produktinformation 10 cm
Artikelnummer
9316334
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213288
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500578806
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9316344
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213295
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4049500578813

Sträckt längd 7 meter, styckförpackad i ask

Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9316639
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303781
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850384
Produktinformation 8 cm
Artikelnummer
9316648
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303798
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850391
Produktinformation 10 cm
Artikelnummer
9316657
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303804
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850407
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9316666
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303811
Innehåll
1 kartong med 30 askar
EAN
4049500906470
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sträckt längd 7 meter, lösa i ask
6 cm
Artikelnummer 9316314
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 20 askar 4049500213264 4049500726818
8 cm
Artikelnummer 9316324
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 18 askar 4049500213271 4049500578790
10 cm
Artikelnummer 9316334
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 12 askar 4049500213288 4049500578806
12 cm
Artikelnummer 9316344
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 10 askar 4049500213295 4049500578813
Sträckt längd 7 meter, styckförpackad i ask
6 cm
Artikelnummer 9316639
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303781 4049500850384
8 cm
Artikelnummer 9316648
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303798 4049500850391
10 cm
Artikelnummer 9316657
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303804 4049500850407
12 cm
Artikelnummer 9316666
1 ask med 1 binda 1 kartong med 30 askar 4049500303811 4049500906470

Lastodur® soft

För lättare kompression med en elasticitet på cirka 170%

Sträckt längd 7 meter, lösa i ask

Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9316354
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213301
Innehåll
1 kartong med 16 askar
EAN
4049500749787
Produktinformation 10 cm
Artikelnummer
9316374
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213325
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500593991
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9316384
Innehåll
1 ask med 10 bindor
EAN
4049500213332
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500594004

Sträckt längd 7 meter, styckförpackade i ask

Produktinformation 6 cm
Artikelnummer
9316530
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303743
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850353
Produktinformation 8 cm
Artikelnummer
9316541
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303750
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850360
Produktinformation 10 cm
Artikelnummer
9316558
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303767
Innehåll
1 kartong med 60 askar
EAN
4049500850377
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9316567
Innehåll
1 ask med 1 binda
EAN
4049500303774
Innehåll
1 kartong med 30 askar
EAN
4049500906432
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Sträckt längd 7 meter, lösa i ask
6 cm
Artikelnummer 9316354
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 16 askar 4049500213301 4049500749787
10 cm
Artikelnummer 9316374
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 12 askar 4049500213325 4049500593991
12 cm
Artikelnummer 9316384
1 ask med 10 bindor 1 kartong med 8 askar 4049500213332 4049500594004
Sträckt längd 7 meter, styckförpackade i ask
6 cm
Artikelnummer 9316530
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303743 4049500850353
8 cm
Artikelnummer 9316541
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303750 4049500850360
10 cm
Artikelnummer 9316558
1 ask med 1 binda 1 kartong med 60 askar 4049500303767 4049500850377
12 cm
Artikelnummer 9316567
1 ask med 1 binda 1 kartong med 30 askar 4049500303774 4049500906432

Användning

57004
Används som stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador och som sportbandage.

Multimedia