Omni Tejp på spole

Ett brett utbud av tejper för en mängd olika användningsområden.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

17411
Hypoallergena tejper av olika material. Genomsläppliga för luft och vattenånga. Fäster säkert och är enkla att ta bort utan att lämna några klisterrester. Absorberar inte röntgenstrålar, temperaturbeständiga och hållbara.

Omniplast®

43594
Förband av hudfärgad textilväv med syntetisk häftmassa applicerad i strängar. Mycket töjbart och slitstarkt, vattenavvisande och försett med tandade kanter.

Längd 5 meter, på spole, i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9004498
Innehåll
1 ask med 24 spolar
EAN
4052199238746
Innehåll
1 kartong med 18 askar
EAN
4052199238753
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9004501
Innehåll
1 ask med 12 spolar
EAN
4049500702737
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500725699
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9004511
Innehåll
1 ask med 6 spolar
EAN
4049500702744
Innehåll
1 kartong med 16 askar
EAN
4049500725705

Längd 9,2 meter, på spole, i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9004521
Innehåll
1 ask med 24 spolar
EAN
4052199237282
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199237299
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9004531
Innehåll
1 ask med 12 spolar
EAN
4052199237305
Innehåll
1 kartong med 16 askar
EAN
4052199237312
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9004541
Innehåll
1 ask med 6 spolar
EAN
4052199237329
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199237336
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Längd 5 meter, på spole, i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9004498
1 ask med 24 spolar 1 kartong med 18 askar 4052199238746 4052199238753
2,5 cm
Artikelnummer 9004501
1 ask med 12 spolar 1 kartong med 12 askar 4049500702737 4049500725699
5 cm
Artikelnummer 9004511
1 ask med 6 spolar 1 kartong med 16 askar 4049500702744 4049500725705
Längd 9,2 meter, på spole, i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9004521
1 ask med 24 spolar 1 kartong med 12 askar 4052199237282 4052199237299
2,5 cm
Artikelnummer 9004531
1 ask med 12 spolar 1 kartong med 16 askar 4052199237305 4052199237312
5 cm
Artikelnummer 9004541
1 ask med 6 spolar 1 kartong med 12 askar 4052199237329 4052199237336

Omnisilk®

43652
Vitt konstsilkesförband med syntetisk häftmassa applicerad i strängar. Vattenavvisande med hög genomsläpplighet för luft och försett med tandade kanter.

Längd 5 meter, på plastspole i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9004302
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247665
Innehåll
1 kartong med 300 askar
EAN
4049500247900
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9004312
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247672
Innehåll
1 kartong med 240 askar
EAN
4049500247917
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9004322
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247689
Innehåll
1 kartong med 120 askar
EAN
4049500247924

Längd 9,2 meter, på plastspole i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9004182
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247702
Innehåll
1 kartong med 300 askar
EAN
4049500247931
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9004192
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247719
Innehåll
1 kartong med 240 askar
EAN
4049500247948
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9004202
Innehåll
1 ask med 1 spole
EAN
4049500247726
Innehåll
1 kartong med 120 askar
EAN
4049500247955
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Längd 5 meter, på plastspole i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9004302
1 ask med 1 spole 1 kartong med 300 askar 4049500247665 4049500247900
2,5 cm
Artikelnummer 9004312
1 ask med 1 spole 1 kartong med 240 askar 4049500247672 4049500247917
5 cm
Artikelnummer 9004322
1 ask med 1 spole 1 kartong med 120 askar 4049500247689 4049500247924
Längd 9,2 meter, på plastspole i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9004182
1 ask med 1 spole 1 kartong med 300 askar 4049500247702 4049500247931
2,5 cm
Artikelnummer 9004192
1 ask med 1 spole 1 kartong med 240 askar 4049500247719 4049500247948
5 cm
Artikelnummer 9004202
1 ask med 1 spole 1 kartong med 120 askar 4049500247726 4049500247955

Omnipor®

108288
Vitt non-woven-förband med syntetisk häftmassa applicerad i strängar. Vattenavvisande och extremt genomsläppligt för luft och vattenånga, vilket förhindrar maceration. Mycket hudvänligt

Längd 5 meter, på rulle i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9005422
Innehåll
1 ask med 24 rullar
EAN
4049500671828
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500719674
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9005432
Innehåll
1 ask med 12 rullar
EAN
4049500671842
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500719681
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9005442
Innehåll
1 ask med 6 rullar
EAN
4049500671866
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4049500719698

Längd 9,2 meter, på rulle i ask

Produktinformation 1,25 cm
Artikelnummer
9005452
Innehåll
1 ask med 24 rullar
EAN
4052199237367
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4052199237374
Produktinformation 2,5 cm
Artikelnummer
9005462
Innehåll
1 ask med 12 rullar
EAN
4052199237381
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
Produktinformation 5 cm
Artikelnummer
9005472
Innehåll
1 ask med 6 rullar
EAN
4052199237398
Innehåll
1 kartong med 20 askar
EAN
4052199237404
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Längd 5 meter, på rulle i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9005422
1 ask med 24 rullar 1 kartong med 20 askar 4049500671828 4049500719674
2,5 cm
Artikelnummer 9005432
1 ask med 12 rullar 1 kartong med 20 askar 4049500671842 4049500719681
5 cm
Artikelnummer 9005442
1 ask med 6 rullar 1 kartong med 20 askar 4049500671866 4049500719698
Längd 9,2 meter, på rulle i ask
1,25 cm
Artikelnummer 9005452
1 ask med 24 rullar 1 kartong med 20 askar 4052199237367 4052199237374
2,5 cm
Artikelnummer 9005462
1 ask med 12 rullar 1 kartong med 20 askar 4052199237381
5 cm
Artikelnummer 9005472
1 ask med 6 rullar 1 kartong med 20 askar 4052199237398 4052199237404

Omnifilm®

108248
Poröst, transparent filmförband med häftmassa av polyakrylat och smutsavvisande egenskaper. Lätt att riva av både på längden och på tvären. Särskilt lämpligt för transparent fixering av kanyler och slangar för att möjliggöra kontroll av vätskeflöde.

På plastspole i ask

Produktinformation 9,2 m x 1,25 mm
Artikelnummer
9006200
Innehåll
1 ask med 24 spolar
EAN
4052199236704
Innehåll
1 kartong med 18 askar
EAN
4052199236711
Produktinformation 9,2 m x 2,5 cm
Artikelnummer
9006300
Innehåll
1 ask med 12 spolar
EAN
4052199238524
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199238531
Produktinformation 9,2 m x 5 cm
Artikelnummer
9006800
Innehåll
1 ask med 6 spolar
EAN
4052199238548
Innehåll
1 kartong med 16 askar
EAN
4052199238555
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
På plastspole i ask
9,2 m x 1,25 mm
Artikelnummer 9006200
1 ask med 24 spolar 1 kartong med 18 askar 4052199236704 4052199236711
9,2 m x 2,5 cm
Artikelnummer 9006300
1 ask med 12 spolar 1 kartong med 12 askar 4052199238524 4052199238531
9,2 m x 5 cm
Artikelnummer 9006800
1 ask med 6 spolar 1 kartong med 16 askar 4052199238548 4052199238555

Användning

17367
Används för alla typer av förbandsfixering, för att fästa sonder, kanyler, katetrar eller mätinstrument på patienter med känslig hud. Kontrollera att huden är torr och ren före applicering.

Dokument