bg-country-switch

Vzdelávací program

Zdieľame naše know-how s profesionálmi
v zdravotníctve.

Chcete vedieť, ako možno vďaka správnym dezinfekčným postupom a produktom znížiť rizika infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou až o tretinu? Chcete poznať tie najefektívnejšie metódy, ktoré ochránia pacientov i zdravotnícky personál pred infekciami?

Zvyšovaniu efektivity dezinfekcie sa venujeme už desiatky rokov a naše poznatky neustále posúvame ďalej. Zúčastnite sa i vy nášho vzdelávacieho programu pre pracovníkov v zdravotníctve.

Odborné semináre

Absolvovanie našich odborných seminárov je ohodnotené kreditnými bodmi systému celoživotného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

1) Starostlivosť o ruky základom úspešnej hygieny rúk (seminár)
Zdravá pokožka na rukách je dôležitá ako pre vlastnú pohodu zdravotníka, tak i pre bezpečnosť pacienta. Pretože iba zdravú pokožku možno úspešne dezinfikovať. Cieľom seminára je preto poradiť zdravotníkom, ako sa správne starať o svoje ruky v náročných podmienkach zdravotníckej prevádzky.

2) Zvyšujeme compliance hygieny rúk (seminár)
Compliance hygieny rúk znamená vykonanie hygieny rukou v správnom okamžiku, správnym spôsobom a správnou metódou. Zvyšovaniu compliance však braní rad prekážok. Aké to sú a ako ich odstraňovať, to sa dozvedia účastníci tohto seminára.

3) Chránime ruky, ktoré pomáhajú (seminár)
Seminár, na ktorom účastníci získajú kľúčové informácie o hygiene rúk a ich základných zložkách, teda o hygienickej dezinfekcii rúk, starostlivosti o ruky, umývaní rúk a používaní rukavíc.

4) Ruky – najdôležitejší nástroj zdravotníka (konferencia)
Ruky sú skvelým a nenahraditeľným nástrojom každého lekára či sestry. Zároveň však môžu pôsobiť ako prenášači patogénov nebezpeční ako pre pacientov, tak i pre zdravotníka samotného. Obsahom seminára sú najnovšie vedecké poznatky o prenose patogénov, prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a hygiene rúk.

Výukové videa

Hygienická dezinfekcia rúk

Hygienická dezinfekcia rúk

Chirurgická dezinfekcia rúk

Chirurgická dezinfekcia rúk

Dermatologické aspekty hygieny rúk

Dermatologické aspekty hygieny rúk