Na začiatku prevencie infekcií v zdravotníctve stojí správna hygiena rúk. To je však iba jeden dielik celého procesu eliminácie rizík a šírenia infekcie. Široké spektrum prostriedkov značky HARTMANN pokrýva potreby všetkých zdravotníckych i sociálnych zariadení.
Dezinfekcia

Vieme, ako predchádzať infekciám ešte účinnejšie

S použitím tých správnych dezinfekčných postupov a prípravkov možno znížiť riziko infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou až o tretinu

Disinfection Articles


O krok ďalej v prevencii

Vďaka dezinfekčným prípravkom a konzultačným službám ochraňujeme pacientov i zdravotnícky personál pred infekciami. Naše prípravky vyvíjame na základe najnovších vedeckých poznatkov a s využitím bohatých skúseností z ich mnohoročnej výroby. Usilujeme o neustály pokrok v oblasti dezinfekcie, zdokonaľujeme ošetrovateľské postupy a presadzujeme nové hygienické štandardy do života nemocníc.

At HARTMANN we recognise the importance of hygiene in reducing healthcare-associated infections. Not only do we offer an extensive range of products – for hand, skin, surface and instrument disinfection – but we also supply materials to inform and educate healthcare workers and patients of their value. Importantly, to encourage frequent use, we are committed to ensuring that our products are effective and compatible.

Going further to educate and encourage use

At our BODE SCIENCE CENTER we are focused on improving patient protection by advancing research and offering scientific and specialised expertise on hygiene management. We continuously innovate and challenge conventional thinking on staff and patient protection and develop practical and innovative solutions and standards.

From day-to-day use to outbreak situations

At HARTMANN we produce over 400 products for disinfection and cleansing, skin care and skin antisepsis, such as Sterillium®, the world’s first marketable alcohol-based rub-in product and the leading skin-friendly hand disinfectant, and:

Bacillol®, Baktolan®, Baktolin®, Bodedex®, BODE X-Wipes, Bomix®, Cutasept®, Dismoclean®, Dismozon®, Kohrsolin®, Korsolex®, Manusept®, Mikrobac®, Stellisept®, Sterillium®