bg-country-switch

HARTMANN Şartlar ve Koşullar

PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti.
Kozyatağı Mah.Kaya Sultan Sok.
Nanda Plaza.No:83/1/A
34742 Kadıköy/Kozyatağı
Türkiye

Telefon: +90-216-688 53 70
Faks: +90-216-688 53 75


İçerik Sorumluluğu
PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. web sitesinin içeriği büyük bir titizlikle hazırlanmıştır, ancak yine de içeriğin doğruluğu, tutarlılığı ve güncelliği konusunda hiçbir garanti verilmemekte olduğunu lütfen unutmayınız. Bir servis sağlayıcı olarak PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. yasalar nezdinde bu web sitesinde yer alan ve yalnızca kendisine ait içerikten sorumludur. PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının yasadışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir kontrol, denetim, araştırma, bilgi toplama ya da bilgi saklama sorumluluğu yoktur.

Yasalar nezdinde herhangi bir bilginin kaldırılması veya kullanımının engellenmesi gibi bir yükümlülüğümüz olmamakla birlikte, yasalara aykırı olduğu bilgisi kesin bir biçimde tarafımıza iletilen her türlü bilgi ile ilgili sorumluluğumuz bulunmaktadır ve bu tür durumlarda yasalara aykırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşan her türlü içerik derhal sitemizden kaldırılacaktır.


Sorumluluk
Bu web sitesinde sunulmakta olan içerikler ve eserler yardımcı kuruluşlar tarafından sağlanmakta olup Türk telif yasalarına tabidir. PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının sitede yayınlanan metinler, resimler, ses/video dosyaları ve diğer tüm bilgiler üzerindeki tüm hakları saklıdır. Web sitesinin tümünün ya da web sitesini oluşturan içeriklerin herhangi bir yöntemle çoğaltılması, yeniden işlenmesi, kopyalanması, aktarılması ve bilgi işlem sistemlerinde depolanması PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının yazılı izniyle mümkündür.

Bu web sitesinden ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca kişisel kullanım için dosyalar indirilmesine ve kopyalanmasına izin verilmektedir. Sitede verilen herhangi bir içeriğin doğrudan site operatörü tarafından sağlanmadığı durumlarda üçüncü tarafların telif haklarının söz konusu olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Belli içeriklerde içeriğin üçüncü taraflara ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir telif hakkı ihlalini öğrenmeniz durumunda tarafımızı bilgilendirmenizi rica ederiz. Yasalara aykırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşan her türlü içerik derhal sitemizden kaldırılacaktır.


Veri Gizliliği

PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. web sitesi kişisel verilerinizi ifşa etmenize gerek kalmadan kullanılabilmektedir. Kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi (örneğin isim, adres veya e-posta adresleri vs) yalnızca veri toplama amacıyla gerçekleşen bir işlem olup tamamıyla gönüllülük esasına dayalıdır. Söz konusu veriler açık rızanız olmadan üçüncü taraflara iletilmez.

Internet üzerinden veri iletişiminde her an için güvenlik açıklarının bulunabileceğini size hatırlatırız. Dolayısıyla art niyetli üçüncü kişilerin izinsiz erişimine karşı verilerin tam bir güvenlik altında korunması her zaman mümkün olmayabilir.

Genel Düzenleyici Koşullar (Kişisel Koruyucu Donanım)

Bu Genel Düzenleyici Koşullar ("ARB/PSA"), PSA Yönetmeliği (AB) 2016/425 Madde 3 No. 1 uyarınca Kişisel Koruyucu Donanım (PSA) olarak sınıflandırılan ve Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim ya da grup şirketlerinden biri tarafından üretilmiş olan ürünler ("Ürünler") için geçerlidir.

ARB/PSA, ürünleri kendisinin doğrudan bayiye sattığı ya da grup şirketlerinden biri tarafından bayilere satıldığı durumlarda Paul Hartmann AG (toplu olarak "Hartmann") tarafından oluşturulur.

ARB/PSA "Bayiler" için geçerlidir. Bayiler, ürünlerin bizzat üreticisi veya ithalatçısı olmaksızın teslimat zincirinde bulunan ve ürünleri ilk çalıştırma anına kadar pazara süren gerçek veya tüzel kişilerdir.

ARB/PSA, bayilerin ürünleri satın alması, bulundurması ve teslim etmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar.

ARB/PSA, Hartmann'ın teslimat ve ödeme koşullarından bağımsız olarak geçerli olacaktır. Bayi, ürünlerin siparişinin verilmesi ya da teslim alınmasıyla birlikte bu ARB/PSA'nın geçerlilik kazandığını kabul eder. Bu ARB/PSA ayrıca ürünler hakkında bayiyle gelecekte yapılacak tüm ticari işlere de uygulanacaktır.

1.         Bayi pazara sürdüğü ürünler hakkında herhangi bir şikayet, şüphelenilen risklerle ilgili rapor ve/veya özellikle temel sağlık koruma ve güvenlik gerekliliklerine uymayan ürünlerle ilgili bildirim aldığı takdirde (toplu olarak "özel olaylar"), derhal bu konuyu Hartmann'a bildirecek ve (kişisel verilerin karartılmasıyla) en azından şu bilgileri iletecektir: [a] Sorunlu ürün (ürün/parti numarası, adedi ile birlikte), [b] Özel olayın türü ve nedenleri, [c] Sorunlu ürünün güncel olarak bilinen yeri, [d] Bildirilen bir sağlık hasarı varsa bu hasarın türü ve kapsamı. İvedi bildirim özel durum bilgisinin alınmasını takiben en geç 36 saat içinde yapılmalı; gerekirse Hartmann'a ayrıntılı raporlar gönderilmelidir.

2.         "Şikayetler", "riskler", "uygunsuz ürün", "temel sağlık koruma ve güvenlik gereklilikleri" ifadeleri PSA Yönetmeliği (AB) 2016/425'te belirtilen anlamları taşır.

3.         Bayi, teslim aldığı ve pazara sürdüğü ürünlerin geri izlenebilmesini sağlayan ("Geri izlenebilirlik kayıtları") sistemli kayıtlar tutar. Bayi bunlarda en azından şunları belgelemelidir: [a] Ürünün türü (ürün/parti numarasına göre), [b] Alıcısı, [c] Miktarı, [d] Gönderim tarihi, [e] Eğer henüz gönderilmemişse, güncel olarak depolandığı yer.

4.         Bayi resmi makamlardan ürünlerin uygunluğunun kanıtlanmasına ilişkin belge veya bilgi talepleri aldığı takdirde, bu talepleri gecikmeden Hartmann'a iletecek; bayi resmi makam taleplerinin yanıtlamadan önce Hartmann'ın onayını alacaktır. Bayi ayrıca, resmi makamlardan düzeltici önlemlerin (geri çağırma veya toplatma gibi) alınması gerektiğine dair bildirim veya talepler aldığı takdirde bunları da gecikmeden Hartmann'a bildirecektir.

5.         Bayi, pazara sürmüş olduğu bir ürünle ilgili bir risk söz konusu olduğuna ya da ürünün uygunsuz olduğuna ve bu nedenle düzeltici önlemlerin alınması gerektiğine dair bir kanaati ya da inanmak için nedenleri olması halinde, Hartmann'a gecikmeden ilgili süreç hakkında bilgi verecektir. Burada bayi Hartmann'a, kanaate ve/veya inanca sebep olan koşulları somut bir şekilde açıklamalıdır. Aynı kural, bayinin yukarıda belirtilen nedenlerle resmi makamları süreç hakkında bilgilendirmesi gereken hallerde de geçerlidir. Bayi, koruyucu veya düzeltici önlemleri (ürünlerin geri çağrılması veya toplatılması gibi) sadece üreticinin onayını alarak yapabilir.

6.         Ürünlerin üreticisi önleyici veya düzeltici bir önlem aldığı ya da resmi makamlarla işbirliği içinde bu tür bir faaliyette bulunduğu takdirde (geri çağırma, toplama, Alan Güvenlik Bildirimleri gönderimleri dahil), bayi burada Hartmann'a (onun üretici olarak ya da üretici bünyesindeki ekonomik aktör sıfatıyla) her türlü desteği sağlayacaktır. Bu destek özellikle, bayinin kendi geri izlenebilirlik kayıtları yoluyla ilgili ürünlerin teslimat yollarını tespit etmesi ve üreticinin hazırladığı bildirimleri (örn. Alan Güvenlik Bildirimleri) ürünleri teslim etmiş olduğu yer ve/veya müşterilere gecikmeden iletmesiyle verilecektir.

7.         Ürünler bayinin mülkiyetinde bulunduğu sürece bayi, saklama ve taşıma koşullarının ürünlerin temel sağlık koruma ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun olumsuz etkilenmemesini ve üreticinin belirttiği özelliklere uymasını sağlayacaktır. Gerekirse Hartmann üretici tarafından bu tür görevleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilebilir.

8.         Bayi, ürünlerin pazara sürülmesi sırasında her zaman yürürlükteki düzenleyici kurallara (özellikle PSA Yönetmeliği (AB) 2016/425) uymak ve gerekli itinayı göstermek zorundadır.

9.         Bayi pazara bir ürün sürmeden önce şu gerekliliklerin karşılandığını kontrol etmelidir: Ürünler [a] CE işaretli olmalı, [b] üreticinin eklediği veya çevrimiçi sunduğu uygunluk beyanlarını karşılamalı, [c] kimlik numaraları (örn. parti numarası) belirtilmeli, [d] üreticinin talimat ve bilgileri, ürünün satıldığı ülkenin dil(ler)inde ilave edilmeli, [e] ürünlerin ithalatı durumunda ithalatçının bilgileri (İsim/Firma, Adresi) belirtilmiş olmalıdır. Hartmann, yukarıdaki gereklilik [b] doğrultusunda bayiye eğer internet üzerinde yayınlanmamışlarsa uygunluk beyanlarının kopyalarını temin etmekle yükümlüdür.

10.      Bayi, ürünler için ilgili ekonomik aktörlere yasaların öngördüğü bilgileri verme, bildirimler gönderme ve/veya bu taraflara raporlar iletme ve/veya Hartmann'ın bu tür ekonomik aktörlerden farklı olması nedeniyle bunlarla işbirliği yapma konusunda, bayinin bu tür faaliyetleri bu ARB/PSA'de halihazırda belirtilmemiş olduğu sürece serbesttir.