Превенция на риска

Как еднократните консумативи за операционна зала могат да намалят риска от инфекции?

Нашите иновативни еднократни продукти за оперативна и предоперативна дейност минимизират крос-контаминацията.

Статии за Превенция на риска

Превенция на риска

Повишаване на екипната работа в операционната зала

Оперативен екип се облича
Изследване, направено преди 10 години, показва, че един от десет болнични пациента е вероятно да претърпи грешка по време на болничния си престой. Ключова препоръка, чийто опити понастоящем са в ход, е, че обучението в екип може да намали човешката грешка и да подобри безопасността на пациентите. Разберете как.
Превенция на риска

Стерилните престилки: неизменно удобство в операционната зала

Как еднократното операционно облекло намалява риска в операционната зала. Разберете как еднократните облекла и покривала предотвратяват преноса на бактерии и с какво се различават от текстилните материали.

В HARTMANN се сблъскваме с предизвикателство, което стои пред цялата медицинска индустрия - как могат да се извършват повече операции и лечения със същия брой служители, без да се компроментират клиничните стандарти. Работим в тясно сътрудничество със здравните специалисти, за да открием начини за подобряване безопасността на пациентите с икономични решения, спестяващи време.

Стъпка напред към подобряване на безопасността и повишаване на ефективността

В HARTMANN сме разработили набор от уникални хирургически чаршафи за еднократна употреба (Foliodrape) и престилки (Foliodress), които предлагат висока степен на безопасност, поддържат ефективен контрол срещу инфекциите и най-вече предлагат икономически изгодна алтернатива на текстилните продукти за многократна употреба. Можем да подсигурим качествени продукти съобразени със специфичните хирургически изисквания.

От хирургически ръкавици за еднократна употреба до предварително опаковани стерилни комплекти, които намаляват времето за подготовка и увеличават продуктивността

Гамата от продукти за операционна зала на HARTMANN включва:

Стерилни еднократни сетове (за обща хирургия, ортопедия и травматология, урология и гинекология, кардио- и неврохирургия), Стерилни чаршафи (с и без адхезив, с и без отвор, с без прорез), Стерилни аксесоари, Еднократно облекло (стерилни престилки, нестерилни туники и панталони, маски и шапки), Тупфери с РКН, Стерилни ръкавици.