bg-country-switch

Sestra roku

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, 
která je koncipována jako poděkování sestrám 
a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům 
za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci.

1.března, tedy přesně v den, kdy byla před 200 lety založena v Německu firma HARTMANN, se konal slavnostní večer, na kterém byly oceněny letošní vítězky soutěže Sestra roku. Práce zdravotních sester je v kontextu současných systémů zdravotní péče nepostradatelná, proto nám bylo opět ctí a potěšením být generálním partnerem této akce a poděkovat tímto způsobem všem, kteří se tomuto náročnému a odpovědnému povolání věnují.

Slavnostní vyhlášení Sestra roku se letos konalo v Divadle Hybenia v centru Prahy.
Zájem o to být při tom byl velký, hlediště bylo plné téměř do posledního místa.
Vítězky všech kategorií společně s Dagmar Havlovou, jejíž Nadace VIZE 97 je dlouholetým partnerem této akce.
Svými hity sestřičky potěšil Marek Ztracený s kapelou
Marek Třeška, Managing Director HARTMANN-RICO a.s. (první zprava) se ujal zodpovědné funkce člena odborné poroty.
Večerem provázel známý televizní a rozhlasový moderátor Libor Bouček, jedním z VIP hostů a zároveň předávajících ocenění byl také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ocenění pro vítězku kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči s radostí předal Tomáš Groh, Managing Director HARTMANN-RICO a.s. společně s naší HARTMANN Brand ambasadorkou Taťánou Gregor Brzobohatou.
...a připojil i krátkou zdravici, ve které připomněl důležitost a náročnost povolání zdravotních sester i naše letošní 200leté výročí.