white background
At the HART

Een expert spreekt open over een gevoelig onderwerp

Niettegenstaande veel mensen door incontinentie getroffen zijn, blijft het een delicaat onderwerp. We spreken met een expert die de kwestie in het openbaar wil aankaarten.

Een specifieke aandoening die steeds meer mensen treft maar waarover zelden wordt gesproken is incontinentie. De Duitse ‘Continence Society’ schat dat ongeveer negen miljoen Duitsers problemen hebben met blaascontrole. Dat aantal kan zelfs hoger liggen daar mensen met een zwakke blaas meestal verlegen zijn om hierover te spreken. Dit zou echter niet het geval mogen zijn want er zijn namelijk experten die deze mensen kunnen helpen hun incontinentie te beheren. Wij spraken met een van deze experten.

Vraag: Hoelang werkt u al bij HARTMANN ?

Antwoord: Laat mij even nadenken. Het zal nu weldra 18 jaar zijn, er is een verjaardag in het vooruitzicht ! Reeds geruime tijd behandel ik dit onderwerp.

Vraag: Vertel ons, wanneer exact is dit alles begonnen? Hoe werd u een deskundige in incontinentie?

Antwoord: In feit startte alles in Japan. In de loop der jaren hebben de Japanners innovatief hoogstaande incontinentieproducten ontwikkeld. Dit is helemaal niet zo verrassend als men weet dat de verhouding van oudere mensen in Japan hoger ligt dan in om het even welk land ter wereld. In 2014 werden in Japan meer luiers voor volwassenen dan voor baby’s verkocht. Maar zelfs hier in Duitsland stijgt het aantal mensen die lijden aan incontinentie. Dat is dan ook de reden waarom ik in 2000 van Japan naar de Hartmann productievestigingen in Duitsland verhuisde.

An elderly and young woman sitting outside at a table talking and laughing.

Vraag: Is incontinentie een leeftijdsgebonden probleem?

Antwoord: Niet echt. Vanzelfsprekend speelt de leeftijd een rol. Bijvoorbeeld mensen met dementie kunnen eenvoudigweg vergeten naar het toilet te gaan. Maar in principe kan incontinentie diverse oorzaken hebben en mensen van allerlei leeftijden treffen. Per slot van rekening hebben we hier met een complex systeem te maken van blaasspieren, sfincters (sluitspieren) en bekkenbodemspieren die door het zenuwstelsel worden gestuurd. Door veranderingen zoals chirurgie, obesitas of als neveneffect van sommige medicatie kan er een minder goede werking van het systeem optreden. Hoesten, niezen of zelfs lachen kunnen dikwijls al volstaan om ongewild urineverlies te veroorzaken. En precies in deze situaties kan ik helpen als expert.

Vraag: Zijn er andere oorzaken?

Antwoord: Ja, er zijn andere oorzaken. Vrouwen ontwikkelen dikwijls stressincontinentie op het einde van hun zwangerschap en na de geboorte. En de hormonale verandering tijdens de menopauze kan ook leiden tot een verzwakking van de bekkenbodem.

Vraag: Betekent dit dat mannen minder door incontinentie worden getroffen?

Antwoord: Ja en neen. Over het algemeen zou men kunnen zeggen dat dit zo is, maar dit betekent zeker niet dat mannen helemaal niet door incontinentie worden getroffen. Ik help ook mannen die problemen hebben met de prostaat, bijvoorbeeld. Maar ook overgewicht, chronisch hoesten, frequent zware lasten tillen en te weinig lichaamsoefeningen zijn risicofactoren zowel voor mannen als voor vrouwen.

A woman putting on a pull-up.

Vraag: U sprak over stressincontinentie. Hebt u ervaring met andere types incontinentie?

Antwoord: In mijn dagelijks werk behandel ik vijf types incontinentie. Een ervan is aandrangincontinentie waar de signaaloverdracht tussen de blaas en het zenuwstelsel is verstoord. Dit type van incontinentie kan worden veroorzaakt door neurologische aandoeningen, blaasstenen of zelfs diabetes. Maar als de zenuwen van de blaas door de stoornis rechtstreeks aangetast zijn, dan spreken we van reflexincontinentie. Dit type komt voor bij mensen met dementie of bij mensen die een beroerte hadden. Dan is er ook nog overloopincontinentie. In dit geval is de urine afvoer fysiek geblokkeerd, bijvoorbeeld door een vergrote prostaat. En om te eindigen spreken we over extra-urethrale incontinentie als de afwijking congenitaal is.

Vraag: Hoe nauw is de samenwerking met uw klanten?

Antwoord: In zekere zin is er een zeer nauwe samenwerking met mijn klanten. Hun behoeften zijn zeer verschillend naargelang het type en de ernst van de incontinentie. Ik heb mijn aanpak om aan deze behoeften te voldoen moeten aanpassen anders kan ik mijn klanten niet helpen hun leven te leiden zoals zij dat willen, ondanks hun incontinentie.

Vraag: Betrouwbaarheid is dus essentieel voor u bij het uitvoeren van uw job?

Antwoord: Niet enkel betrouwbaarheid. Ik moet ook flexibel zijn om hen de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden – en dit zo discreet mogelijk. In de best-case scenario, ben ik een onzichtbare helper.

Product shot of MoliCare Premium Mobile

Vraag: Als expert, spreekt u zeer open over het incontinentieprobleem.

Antwoord: Indien iedereen dit deed, zou het al heel veel helpen. Ondanks de vele mensen die lijden aan incontinentie blijft incontinentie een delicaat onderwerp waarover mensen liever grapjes maken dan discussies aangaan. Ik vind dat wij experts de bal aan het rollen moeten krijgen en het probleem vooraan of centraal moeten plaatsen en dit niet moeten overlaten aan hen die door incontinentie zijn getroffen. Misschien door het onderwerp delicaat aan te raken maar altijd met het nodige respect. Hopelijk kunnen we dan over incontinentie op dezelfde manier spreken zoals we over hoge bloeddruk spreken. In ieder geval wil ik hen die getroffen zijn door incontinentie helpen minder onzeker te zijn en een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Vraag: U vindt dus van uzelf dat u een speciale verantwoordelijkheid hebt op gebied van incontinentie?

Antwoord: Absoluut! En ik, en de MoliCare Premium Mobile en alle andere miljoenen incontinentieproducten door HARTMANN elk jaar geproduceerd kunnen het grote verschil maken in het leven van de mensen die door incontinentie zijn getroffen.