bg-country-switch
At the HART

Perspectieven voor Nepal

Niettegenstaande er een groot verschil is tussen de cultuur, traditie en levensstijl in Nepal en deze van Ralf Ledl ontdekte hij een opmerkelijke gelijkenis: het gemeenschappelijk doel om een zo goed mogelijk leven te leiden.

Ik werk sedert 2011 bij HARTMANN in de IT-afdeling. Als medewerker van een mondiaal gezondheidsbedrijf is gezondheid belangrijk voor mij. Vooral als we jong zijn hebben we de neiging om onze gezondheid als zelfsprekend te aanzien; tenminste zolang we gezond zijn. We gaan werken, verdienen ons brood, betalen verzekeringspremies en maken gebruik van de gezondheidsdiensten. Maar het feit dat dit niet altijd het geval is en het niet overal ter wereld hetzelfde is, daar denkt men niet altijd aan – ook ik niet.

Ik startte mijn sabbatjaar in 2016. Tijdens de voorbereiding stelde ik mij als doel om oude obsessies en gewoonten te doorbreken. Ik zocht naar nieuwe uitdagingen die mijn grenzen zouden verleggen en mij dwingen tot een frisse kijk op mijn leven: oorspronkelijk zou ik nooit reizen naar een land waarvan ik de taal niet spreek. Religie beschouwde ik als onbelangrijk. Meditatie en spiritualiteit waren voor mij esoterische onzin. Waarom moet ik een regio tijdens het regenseizoen bezoeken terwijl ergens anders de zon schijnt? En dat was nu juist het punt: omdat ik het nooit eerder had gedaan! En zo, opteerde ik voor Nepal want dat was voor mij een echte uitdaging.

Perspectieven voor Nepal

Picture of Nepalese man painted with traditional religious colours

Nepal, in de Himalaya gelegen, is bekend voor haar onbeschrijfelijke natuur en adembenemende panorama’s in de bergen. Toch is het een van de armste landen ter wereld. De medische zorg, vooral op het platteland, is er ontoereikend. Slechts een klein deel van de bevolking heeft de mogelijkheid zich te laten behandelen. De situatie verergerde door de enorme aardbevingen in 2015, deze vernietigden vele “gezondheidsposten”, waar tot hiertoe door opgeleide gezondheidsassistenten een medische basiszorg aan de mensen werd toegediend. Mijn bezwaren om naar een gebied met aardbevingen te reizen verdwenen snel, omdat hier dringend hulp nodig was.

In Nepal is de grote ongelijkheid tussen de stedelijke en landelijke gebieden een complicerende factor. Er zijn belangrijke verschillen qua welvaart, onderwijs en infrastructuur. Terwijl er een arts voor elke 850 bewoners in de hoofdstad Kathmandu is, is de verhouding op het platteland : een arts voor ongeveer 150.000 inwoners. Vele Nepalezen die medische zorgen nodig hebben zijn meerdere dagen te voet onderweg. Door vervoer met de ziekenwagen of helikopter komen zij en hun familieleden dikwijls in de schulden terecht en deze kunnen decennia aanslepen.

Het zijn vooral mensen zonder een eigen inkomen die geen toegang hebben tot medische zorgen. Er is geen ziektekostenverzekering. Elke behandeling moet worden vergoed en op voorhand betaald. Daarom is het helemaal geen verrassing dat 10 jaar geleden de gemiddelde levensverwachting slecht 67 jaar was. Deze is nu 68 jaar voor de man en 71 voor de vrouw. Ondanks deze moeilijke levensomstandigheden stralen de Nepalezen een vitaliteit en warmte uit die men zelden elders ontmoet. Ik was verrast over de openheid en de gastvrijheid van de mensen die ik ontmoette. Snel realiseerde ik mij dat zelfs kleine vormen van bijstandsverlening heel veel kunnen betekenen voor de hulp aan de bevolking. En zo ontstond het idee om mijn eigen project in Nepal te lanceren.

Mensen helpen zodat ze zichzelf kunnen helpen

De problemen in Nepal zijn veelzijdig, complex, en dikwijls diep in hun cultuur en tradities geworteld. Maar het is mogelijk met de lokale bevolking te werken en vooruitzichten en wegen uit te stippelen die het grote verschil kunnen maken in het leven van mensen met minimale middelen. Dit besef motiveerde mij. Met supporters uit Neresheim, Ellwangen en Aalen, stichtte ik de non-profit organisatie "Menschen im Dialog e.V." (‘People in Dialogue’) in oktober 2017. Ons doel is te werken met lokale partnerverenigingen en samenwerkende organisaties van Duitsland en Oostenrijk om de levenstandaard en de gezondheidszorg van mensen in Nepal te verbeteren door middel van doelgerichte projecten die altijd geassocieerd zijn aan het begrip om mensen te helpen zodat ze zichzelf kunnen helpen. De projecten focussen zich vooral op de ondersteuning van het onderwijs, de bevordering van de gezondheid en intercultureel begrip.

Onderwijs is de belangrijkste factor in de bestrijding van de armoede en daarom ook voor de bevordering van de gezondheid op lange termijn. Toegang tot moderne onderwijsmiddelen zoals computers is hier belangrijk – maar deze zijn en vooral op het platteland, zelden beschikbaar. Door computers te voorzien, cursussen te organiseren en het onderwijzend personeel op te leiden, creëren wij voor de bevolking nieuwe perspectieven. In november 2018, zullen we het volgend computer project implementeren in Shree Buddha, een middelbare school in Philim, een bergdorpje in de omgeving van de Manaslu. De school is een van de grootste in het gebied waardoor wij met het project ongeveer 400 studenten bereiken.

De gezondheid bevorderen is dan ook de kern van ons werk in Nepal. We werken hard om aan de medische behoeften te beantwoorden, zelfs in de verder afgelegen gebieden. Voor 2019 zijn we van plan een kamp in dienst van de gezondheid op te richten met als doel de medische zorg door de ondersteuning van Nepalese artsen en paramedici te verbeteren. Elke bijkomende opdracht leidt tot nieuwe contacten, kennis en ideeën die we willen implementeren. De planning is nog lang niet ten einde.

Bruggen bouwen – mensen verbinden

Elk nieuw bezoek aan Nepal verbaast mij. Ik sta sprakeloos van de mensen van Nepal en hun verhalen, hun moed en levenslust. Zij openen keer op keer mijn ogen wat gezondheid, geluk en tevredenheid betreft, en dat er verschillende wegen zijn om het geluk te vinden. Om deze ervaringen met anderen te delen, publiceerde ik in april 2018 een fotoboek met als titel "Perspectieven voor Nepal" (‘Perspectives from Nepal). In dit boek beschrijven Nepalese vrienden op een transparante manier hun dagelijks leven, cultuur en gewoontes, alsook hun levensvisie die hiermee gepaard gaat. De verhalen zijn geïllustreerd met foto’s van de vier reizen in Nepal. Naast financiële ondersteuning van de sociale projecten door de verkoop van het boek, wil ik vooral een doel bereiken: de Nepalese cultuur op een concrete, duidelijke en authentieke manier overbrengen met als doel een beter begrip dat leidt tot meer tolerantie en aanvaardbaarheid van de verschillende levensstijlen. Ook al is er een groot verschil tussen culturen, tradities en levensstijlen, we hebben allemaal eenzelfde doel namelijk: een zo goed mogelijk leven leiden!

Over het 200-jarig jubileum van HARTMANN

In 2018, viert HARTMANN haar 200-jarig jubileum. Wij tellen nu af tot de viering van ons jubileum in juni 2018 via een reeks artikelen die tonen hoe onze werknemers en partners bijdragen tot het bevorderen van de gezondheidszorg en trends en issues bespreken die invloed hebben op de gezondheidssystemen die wij dienen.